Cecil Rhodes

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Cecil John Rhodes

Cecil Rhodes, född den 5 juli år 1853 och avliden år 1902, rhodesiansk affärsman, politiker och grundare av staten Rhodesia.

Cecil John Rhodes föddes den 5 juli år 1853 i Hertfordshire i England. Han var son till en kyrkoherde och hade tio syskon. När han lämnade skolan var han osäker på sin egen framtid. Varken kyrkan eller armén lockade och hans hälsa var inte så bra.

Ankomsten till Sydafrika

År 1870 seglade han till Sydafrika och hade med sig en större summa pengar, som han fått av sin faster. Brodern Herbert hade redan flyttat till Natal i Sydafrika och de slog sig samman. De ägnade sig först lite åt bomullsodling, men Herbert reste till Kimberley där man funnit diamanter. År 1871 följde Cecil efter och han visade sig snart vara en duktig affärsman. Redan inom två år hade han blivit förmögen. Herbert lämnade Kimberley och Cecil återvände till England där han skrev in sig vid Oriel College i Oxford.

Rhodes blir politiker

Han fortsatte sina studier tills han fick sin fil.kand. 1881. Under hela sin studietid tillbringade han sina semestrar i Sydafrika där hans intressen växte. Sex månader innan han fick sin examen valdes han i in parlamentet i Kap. Han var djupt engagerad i frågan om Bechuanaland (senare Botswana) och när landet blev ett brittiskt protektorat 1885 berodde det mycket på att Rhodes personligen försökte hinna före holländarna med koloniala initiativ.

Rhodes blir finansman

När man fann guld vid Witwatersrand 1887 bildade Rhodes bolaget Goldfields of South Africa Ltd. År 1888 tog hans bolag, De Beers Consolidated Mines Ltd., kontrollen över diamantindustrin i Kimberley och blev dominerande i handeln med diamanter. Dessa två företag var mera tillfälligheter i Rhodes’ stora planer.

Rhodes’ stora planer

Hans mål var att expandera det brittiska imperiet över hela Afrika och han ville bygga en järnväg från Kap till Kairo. (Se även Järnvägarna i Rhodesia.) Rhodes insåg att pengar och makt var nödvändigt för att kunna nå målen - och han hade detta. Han hade också vänner, exemplevis Alfred Beit och Dr. Leander Starr Jameson, som kunde hjälpa honom.

Inom diamantindustrin hade Barney Barnato varit Rhodes’ största rival och inom politiken var det Boernas ledare Paul Kruger som var hans motpart. Rhodes utmanövrerade Boerna när John Smith Moffat uppnådde ett fredsfördrag med Lobengula år 1888 och när Charles Rudd några månader senare erhöll sin viktiga koncession.

Rhodes skapar bosättningar i Rhodesia

Med den koncessionen kunde Rhodes förhandla med det brittiska imperiets regering om ett privilegiebrev för British South Africa Company i oktober 1889. Det ledde i sin tur till bildandet av Pionjärtrupperna och ockupationen av Mashonland i Rhodesia 1890 samt bosättningarna där. Många av dem som deltog i uppdraget var handplockade av Rhodes själv på grund av deras goda kvaliteter.

Rhodes ville ena britter och holländare

I juli 1890 blev han premiärminister i Kap och kunde behålla makten med hjälp av holländska röster, som han arbetade hårt för att få. Han hade en vilja att ena det holländska och engelska folket i södra Afrika i ett gemensamt samhälle. Trots att han var djupt engagerad i Sydafrika, i politik och i gruvdriften så hade han tid att arbeta för att utveckla Rhodesia.

Några av de viktigaste männen i Rhodesias tidiga historia. Cecil Rhodes i mitten med ljusa kläder och till vänster om honom sitter Leander Starr Jameson med svart kavaj.

Vid slutet av Matabelekriget 1893 hade Matabeleland blivit en del av British South Africa Companys territorier. Två år senare, 1895, när Rhodes stod på höjden av sin makt, inträffade den katastrofala Jameson Raid.

Rhodes avgick från sin post som premiärminister 1896 och lämnade även sitt styrelseuppdrag i British South Africa Company. År 1898 återupptog han uppdraget i företaget och blev även återvald till parlamentet i Kap.

Rhodes får slut på ett uppror

När Matabeleupproret bröt ut 1896 åstadkom det förluster i människor liv och stora ekonomiska utgifter. Rhodes gjorde en mycket betydelsefull och våghalsig insats i ett försök att få slut på det. Han red obeväpnad rakt in i upprorsmakarnas starkaste fäste i Matopo Hills nära Bulawayo. Där samtalade han med hövdingarna så framgångsrikt att det blev fred.

Under Boerkiget var befann han sig i Kimberley trots att många ogillade hans närvaro där. Efter kriget reste han till Rhodesia där järnvägarna börjat byggas ut på allvar.

Rhodes avlider

Vid den här tiden hade hans sviktande hälsa börjat bli ett allvarligt bekymmer. Efter ett besök i England avled han i Muizenburg i Kap den 26 mars 1902. Han begravdes i Matopo Hills, som han en gång önskat.

Begravningen av Cecil John Rhodes i Matopo Hills.
Rhx.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Rhodesia