British South Africa Company

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Cecil John Rhodes

British South Africa Company, rhodesiskt företag bildat efter en sammanslagning år 1889.

År 1888 bildade Cecil Rhodes, Charles Rudd och Francis Robert Thompson ett syndikat som de kallade ”Central Search Organisation” och det var i det namnet som Charles Rudd samma år erhöll koncession från Lobengula.

Syndikatet slogs 1889 samman med The Exploring Co. Ltd och så uppstod British South Africa Company. Cecil Rhodes blev verkställande direktör. Företaget tog över arbetet med Rudd-koncessionen och erbjöd sig att betala hälften av de kostnader som Central Search Association haft.

Den 29 oktober 1889 fick BSAC genom ett Kungligt privilegiebrev tillstånd att förvärva de administrativa rättigheterna över det territorium som öppnats för utveckling genom Rudd-koncessionen.

Som en följd av det var företaget garanterade administrativa rättigheter över området norr om Zambezi och väster om Nyasaland. Gruvrättigheter erhölls i Nord-Rhodesia (Zambia), Nyasaland (Malawi) och Bechuanaland (Botswana).

BSAC administrerade Syd-Rhodesia till den 12 september 1923 då området blev en brittisk koloni. Efter den dagen blev företagets verksamhet strikt kommersiell. Företaget fortsatte att verka till 31 mars 1965 då det gick samman med Central Mining and Investment Corp. Ltd. och Consolidated Mines Corp Ltd. och ett nytt bolag, Charter Consolidated, bildades.