Bejafolket

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Bejafolket

Bejafolket är ett nomadiskt, kushitiskt, huvudsakligen muslimskt folk som bebor södra Libyen och Egypten, nordöstra Sudan samt nordvästra Eritrea.


Etnisk minoritet

Bejafolket har under lång tid bott i området vid östra Sudan, sydöstra Egypten, norra Etiopien, och Eritrea, och deras kultur har trots viss konvertering till och påverkan från islam mer eller mindre varit densamma de senaste 1500 åren. Bejaerna har under historien bekänt sig till olika trosuppfattningar, idag bekänner de sig till en muslimsk folkreligion. En del är nomader, andra bofasta. En stor del lever dock moderna liv i städerna. Nomaderna praktiserar ännu sin traditionella lag (Salif), medan de bofasta lever under muslimsk sharia. Nomaderna är ofta kamelägare. Deras välkända folksånger spelas på ett gitarrliknande instrument. De är även kända för sitt kaffe. De flesta talar beja/ta bedawie som är ett afro-asiatiskt språk, en minoritet talar tigre.

Försök till bevarande

På grund av etniska konflikter med andra folk hotas bejafolket av undanträngning. Försök görs dock att bevara gruppen som är en del av den etniska och kulturella mångfalden i världen. Flera organisationer agerar för att stärka bejafolkets identitet och status.

Externa länkar