Sharia

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Sharia är islamisk lag, "Guds Lag". Lagen bygger på Koranen och sunna, den islamiska traditionen. Den har inte någon grund i folkviljan utan är given direkt av Allah, och kan därför inte ifrågasättas eller omarbetas.

Lagen i praktiken

 • I äktenskap har mannen rätt att ta ut ovillkorlig skilsmässa, men kvinnan har bara villkorlig skilsmässorätt.
 • En man kan ta fyra hustrur, även judiska och kristna kvinnor. En kvinna kan dock bara gifta sig med en man och endast om han är muslim.
 • Vårdnaden av barn vid skilsmässa går alltid till mannen.
 • Utomäktenskapliga sexuella förbindelser bestraffas med prygel eller döden genom stening.
 • Arvsrätten innebär att kvinnan ärver hälften mot mannen.
 • Att avfalla från islam bestraffas med döden.
 • Mord och dråp bestraffas genom vedergällning av den dödades släktingar. Även böter kan godtas och i sådana fall är en kvinnas liv värt hälften av en mans, och en jude eller kristens liv är värt en tiondel av en muslims. Ateisters och hedningars liv har överhuvudtaget inget värde.
 • Alkoholdrickande bestraffas med prygel.
 • Grövre stöld bestraffas med att tjuven får handen avhuggen.
 • Inför domstol är kvinnans vittnesmål bara värt hälften mot mannens, med andra ord behövs två kvinnors utsagor för att uppväga en mans vittnesmål.

Referenser

 • Jan Hjärpe: Islam, i Religionshistoria, Nya Doxa, Nora (1996).