August-Wilhelm Trabandt

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS August-Wilhelm Trabandt, född den 21 juli 1891, död den 19 maj 1968, var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Han tjänstgjorde i Leibstandarte under fälttågen i Polen och i väst innan han åkte fast när han försökte smuggla in 1 000 flaskor champange till Tyskland. I rättegången fälldes han, men SS-chefen Heinrich Himmler lät honom på nåder komma tillbaka till fronttjänst. Trabandt hamnade i ett partisanbekämpningsförband på östfronten. I slutet av 1943 omorganiserades detta förband till en division, 18. SS-Freiwilligen-Panzergenadier-Division "Horst Wessel", med Trabandt som befälhavare.

Första världskriget

August-Wilhelm Trabandt deltog i första världskriget som infanterist där han förlänades med järnkorset av båda klasserna och dessutom såradmärket i svart.

Leibstandarte

Den 7 maj 1936 gick Trabandt med i SS-VT och hamnade i Leibstandarte. Han var dock aldrig medlem i NSDAP.

Vid andra världskrigets utbrott var Trabandt befälhavare för III. bataljonen i Leibstandarte SS Adolf Hitler. Under fälttåget i Polen förlänades han med järnkorset av andra klass. Han deltog sedan i fälttåget i väst 1940 till den 16 juni då han på grund av sjukdom tvingades till ett sjukhus i Berlin och efterträddes av SS-Hauptsturmführer Carl Marks.

Efter fälttågets slut var Trabandt med och designade Leibstandartes dyrkformade emblem. Emblemet har en dubbel betydelse. Dels att Leibstandare i strid låser upp alla dörrar och dels att befälhavaren Sepp Dietrichs efternamn betyder just dyrk.

Smuggling

Trabandt hamnade också i problem när han åkte fast i tullen när han försökte smuggla in 1 000 flaskor champange som han plundrat eller tvingat till sig till ett kraftigt underpris. Pengar som han dessutom tagit från bataljonskassan. Den 9 augusti beordrade SS-chefen Heinrich Himmler att saken skulle utredas. Under tiden hade Trabandt en tjänst på SS-högkvarteret. När fallet till slut kom upp i domstol dömdes Trabandt till några månaders fängelse samt avsked från Waffen-SS. Straffet skulle verkställas från den 19 maj 1942, men Himmler beslöt att skjuta upp det tills kriget var över. Den 19 augusti skrev Trabants forne befälhavare Sepp Dietrich till Himmler och bad om nåd för Trabandt. Himmler skrev tillbaka två månader senare och berättade att Trabandt kunde återgå till fronttjänst på prov. Den 25 november degraderades Trabandt till SS-Hauptsturmführer och fick befälet över en Schutzmannschaft bataljon.

Partisanbekämpning

Trabandts Schutzmannschaft bataljon ingick i 1. SS-Infanterie-Brigade (mot) som var ett förband som huvudsakligen ägnade sig åt partisanbekämpning på östfronten. I mars 1943 blev han regementesbefäl när han tog över SS-Grenadier-Regiment 37 och i september tog han befälet över hela brigaden. I oktober förlänades han med tyska korset i guld.

Den 10 november 1943 gjorde en sovjetisk offensiv att brigaden tillfälligt omorganiserades till Kampfgruppe Trabandt och placerades under 36. Infanterie-Division. Den 20 december ledde Trabandt sitt förband i en tysk motoffensiv som ledde till att fronten stabiliserades.

18. SS-Freiwilligen-Panzergenadier-Division "Horst Wessel"

I slutet av december 1943 förflyttades brigaden bort från fronten för att återuppbyggas och bilda stommen i den nya division som kom att få namnet 18. SS-Freiwilligen-Panzergenadier-Division "Horst Wessel". En division Trabandt skulle leda tills den 3 januari 1945.

Den 6 januari 1944 förlänades Trabant med riddarkorset.

Kampfgruppe Trabandt

Efter att Trabant i januari 1945 lämnat över befälet för 18. SS-Freiwilligen-Panzergenadier-Division "Horst Wessel" till SS-Gruppenführer Josef Fitzthum tog han själv över ledningen för SS-Panzergrenadier-Schule Kienschlag. I slutet av kriget bildades Kampfgruppe Trabandt av rekryter och instruktörer från skolan samt soldater från splittrade förband. Detta nya förband stred mot sovjetiska trupper i slutet av kriget.

Vid krigsslutet tillfångatogs Trabandt och fick sitta i sovjetiskt krigsfångeläger till 1954. August-Wilhelm Trabandt avled den 19 maj 1968.

Kommenderingar

Befordringar

  • SS-Sturmbannführer –
  • SS-Hauptsturmführer – 25 november 1942 (degradering)
  • SS-Sturmbannführer –
  • SS-Obersturmbannführer –
  • SS-Standartenführer –
  • SS-Oberführer – 1 juli 1944
  • SS-Brigadeführer and Generalmajor of the Waffen-SS – 20 april 1945

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget