Asylsökande

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Asylsökande, är en person som av olika skäl söker uppehållstillstånd i annat land. Skälen kan vara politiska, religiösa, sexuella eller konflikter mellan olika etniciteter. En prövning sker om den asylsökande har giltiga skäl att få uppehållstillstånd enligt de riktlinjer som är internationellt fastställda. Om prövningen visar att den sökande inte har giltiga skäl avslås ansökan. Om den sökande kvarstannar i landet är han eller hon illegalt kvar, inom mediala kretsar kallat papperslösa. Många av de asylsökande som kommer till Sverige uppges vara ensamkommande flyktingbarn.


Asylsökande - ett resultat av internationell politik

Många av de asylsökande är ett resultat av internationell politik. Imperialistiska krigsinsatser har skapat en situation där människor drivs från sina hem och blir flyktingar. Kriget mot terrorismen som inleddes 2001 med 11 september-attackerna som förevändning har primärt haft muslimska stater som måltavla. Spänningarna mellan stater och folkgrupper har resulterat i etniska konflikter som driver människor på flykt. En stor del av den pågående massinvandringen till Europa har sin förklaring i det världspolitiska läget.

"-Ska jag vara ärlig så är det många som ljuger"

I en intervju för Arbetarbladet den 18 april 2012 berättade Christian Blackmon, chef på Migrationsverkets asylprövningsenhet i Gävle, om hur asylsökande medvetet ljög för att få uppehållstillstånd. Blackmon menade även att många asylsökande egentligen inte är asylsökande och inte har något skyddsbehov utan istället sökte en rent ekonomiskt bättre tillvaro, finansierad av svenska skattebetalare.[1] Bilden av att många sylsökande ljuger bekräftas av Merit Wager.[2]

Referenser

Externa länkar