Aristokrati

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Aristokrati, är ett begrepp från grekiskans aristos, "de främsta", och kratein, "styre", sålunda betyder begreppet "de främstas styre".

Aristokratin är i europeisk historia i stort samma sak som adeln och kungamakten. Enligt den aristokratiska ideologin ansågs en viss samhällsklass vara född till en privilegierad tillvaro med rätt och plikt att styra samhället. Till viss del hämtades motiveringen från kyrkan och kristendomen. Mer exakt brukar denna typ av elitstyre benämnas bördsaristokrati.

I takt med att nya samhällsklasser växte fram började grunden för aristokratins makt att undergrävas. Den franska revolutionen 1789 gjorde slut på aristokratins makt i Frankrike. I andra delar av Europa, såsom i Sverige, skedde en mer fredlig upplösning av aristokratin under 1800-talet, men i Ryssland störtades aristokratin av bolsjevikerna i Ryska revolutionen 1917.

Inom de fascistiska och nationalsocialistiska rörelserna under 1900-talets första hälft fanns inslag av aristokratisk ideologi, i så måtto att man ville att samhället skulle styras av en elit. Emellertid ville man inom dessa rörelser att medlemmarna i denna elit skulle plockas ur alla samhällsklasser.


Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp