Bolsjevism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Bolsjevism, var en revolutionär extremvänsterfraktion ledd av Vladimir Lenin, som på allvar slog igenom under första världskriget, man var en utbrytning av det marxistiska ryska socialdemokratiska arbetarpartiet (RSDLP) som splittrades delvis till mensjevikerna vid den andra partikongressen 1903. Efter den ryska tsarens abdikation i mars 1917 övertog den provisoriska regeringen med Alexander Kerensky och Georgy Lvov i spetsen den politiska makten. De politiska förhållandena var dock ytterst dåliga och i november 1917 störtades den ryska regeringen av bolsjevikerna, en politisk fraktion på den politiska vänsterflygeln med ledaren Vladimir Lenin i spetsen. Med bolsjevikernes maktövertagande följde miljoner ryssars död. Ordet Bolsjevik, på ryska: большевик, har den ungefärliga betydelsen majoriteten och begreppet myntades cirka 1903 då de ryska socialdemokraterna splittrades i två fraktioner med bolsjeviker på den ena och mensjeviker, minoriteten, på den andra.

Historia

Bolsjevikpartiet tog makten i Ryssland i oktoberrevolutionen 1917, och döptes senare om till Sovjetunionens kommunistiska parti. Deras ideologi och praktik, baserad på leninistiska och senare marxist-leninistiska principer, är kända som bolsjevism.

Upprinnelsen till splittringen var Lenins stöd till ett mindre parti av professionella revolutionärer, i motsats till den mensjevikiska önskan om ett brett partimedlemskap. De två fraktionernas inflytande fluktuerade under åren fram till 1912, när RSDLP formellt splittrades i bolsjevikiska och mensjevikiska partier. Bolsjevikernas politiska filosofi byggde på de leninistiska principerna om avantgardism och demokratisk centralism. Efter februarirevolutionen 1917 som störtade tsaren återvände Lenin till Ryssland och utfärdade sina aprilteser, som krävde "inget stöd för den provisoriska regeringen" och "all makt till sovjeterna". Sommaren 1917, särskilt efter julidagarna och Kornilovaffären, anslöt sig ett stort antal radikaliserade arbetare till bolsjevikerna, som planerade oktoberrevolutionen som störtade regeringen. Partiet regerade till en början i koalition med vänstersocialistrevolutionärerna, men centraliserade makten och undertryckte oppositionen alltmer under det ryska inbördeskriget, och blev efter 1921 det enda lagliga partiet i Sovjetryssland och Sovjetunionen. Under Josef Stalins ledning blev partiet kopplat till hans politik med "socialism i ett land", snabb industrialisering, kollektiviserat jordbruk och centraliserad statlig kontroll.

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp
Hammare skara2.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Ryska revolutionen