Égalité et réconciliation

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Égalité et réconciliation (E&R), (franska, 'Jämlikhet och försoning'), är en fransk tankesmedja grundad 2007 av essäisten och filmmakaren Alain Soral, vars syfte är att företräda och utveckla de idéer som Soral gett uttryck för i sina böcker - tankar som organisationen benämner som 'ny-nationalism', eller 'vänsternationalism'.

Ideologi

E&Rs ideologiska grund kan, enligt smedjan själv, ses som en sammanslagning av vad som traditionellt ansetts vara höger- respektive vänsterorienterade värden; från ena sidan av det politiska spektrumet hämtas förhållningen till sociala och ekonomiska frågor, medan det från andra sidan tas moral och ideal. Rent konkret kan det sägas innebära att nationalism och patriotism appliceras på socialistisk ekonomisk teori.

Égalité et réconciliation säger sig även vara motståndare till liberalism, sionism, libertarianism, kommunitarism och feminism.

Källor