Wilhelm von Apell

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Wilhelm von Apell, född den 16 januari 1892, död den 7 mars 1969, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Under fälttåget i Polen 1939 ledde han ett skytteregemente i 4. leichten Division. Han fick i februari 1940 befälet över den brigad, Schützen-Brigade 9, där hans regemente ingick (vid denna tid hade divisionen omorganiserats till 9. Panzer-Division). Som brigadbefälhavare deltog han i fälttåget i väst 1940.

Under fälttåget på Balkan våren 1941 nämndes von Apell i Wehrmachtbericht sedan hans brigad utmärkt sig i strider vid Skopje. Han förlänades även med riddarkorset för sina insatser under fälttåget.

Efter en tid i befälsreserven fick von Apell befälet över den nya 22. Panzer-Division. Efter utbildning i Frankrike förflyttades divisionen i februari 1942 till östfronten. De placerades på Krim och han ledde i maj divisionen under operation Trappenjagd, en offensiv mot Kertjhalvön som syftade till att rensa den östra delen av Krim från fientliga styrkor. Efter den framgångsrika operationen förflyttades han med sin division till Ukrainas fastland och deltog i den tyska sommaroffensiven, Fall Blau. I mitten av [[september drabbades von Apell av en sjukdom och förflyttades hem till Tyskland. Under resten av kriget tjänstgjorde han vid hemmafronten. Vid krigslutet gick han i amerikansk krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Mellankrigstiden

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

12 april

"Bei dem Vorstoß einer Panzerdivision auf Üsküb (Skopje) am 6. und 7. April haben sich Oberst Apell, Kommandeur einer Schützenbrigade, und Oberstleutnant Borowiezt, Kommandeur einer Panzerjägerabteilung, besonders ausgezeichnet."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget