Wilhelm Berlin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Adolf Hitler på besök hos 9. Armee i mars 1945. Längst till vänster står Wilhelm Berlin och längst till höger armébefälhavaren Theodor Busse.

General der Artillerie Wilhelm Berlin, född den 28 april 1889, död den 15 september 1987, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Vid krigets inledning ledde han ett artilleriregemente i ställningar vid västfronten. Hösten 1939 utnämndes han till Artillerie-Kommandeur 101 (Arko 101) som verkade på kårnivå under fälttåget i väst 1940. Hösten 1940 blev Berlin kommendant för en artilleriskola. En tjänst som han hade till april 1943 då han (efter några veckor i befälsreserven) fick befälet över 58. Infanterie-Division som befann sig på den norra delen av östfronten. En dryg månad senare lämnade Berlin sin tjänst och fick istället befälet över 227. Infanterie-Division som befann sig i ungefär samma område. I januari 1944 inleddes den sovjetiska vinteroffensiven som bland annat syftade till att häva belägringen av Leningrad och de tyska förbanden tvingades till reträtt. Den 12 februari 1944 nämndes Berlin i Wehrmachtbericht. Dagen efter fick han tillfälligt befälet över Gruppe Sponheimer, som hans division tillhört. Tio dagar senare kunde han helt återvända till sin division som börjat etablera ställningar vid Narvalinjen. Den 6 mars 1944 förlänades Berlin med riddarkorset för sina insatser som befälhavare för 227. Infanterie-Division.

I maj 1944 lämnade Berlin sin division för att istället ta befälet över XXVI. Armeekorps som även den stred vid Narva. Ungefär en månad senare placerades han i befälsreserven och lämnade fronten. I juli började han tjänstgöra som General der Artillerie inom Oberkommando des Heeres (OKH).

Den sovjetiska vinteroffensiven 1945 gjorde att de sovjetiska styrkorna närmat sig den tyska huvudstaden Berlin. Den 27 februari fick Berlin befälet över den nybildade CI. Armeekorps. Han ledde kåren under slaget om Seelowhöjderna i mitten av april. Den 18 april lämnade han sitt befäl och återvände till sin tjänst inom OKH.

Vid krigsslutet hamnade Berlin i amerikansk krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

12 februari 1944

"Im Nordabschnitt der Ostfront haben sich die rheinisch-westfälische 227. Infanterie-Division unter Führung des Generalleutnants Berlin und die Heeresartillerie unter Führung des Eichenlaubträgers Generalleutnant Tomaschki hervorragend bewährt."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget