Walter Fries

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

General der Panzertruppe Walter Fries, född den 22 april 1894, död den 6 augusti 1982, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Han deltog i första världskriget men efter kriget lämnade han krigsmakten och började tjänstgöra inom polisen. Våren 1936 återinträdde han i krigsmakten med majors grad. Samma höst fick han befälet över en infanteribataljon som hösten 1937 motoriserades. Han ledde denna bataljon under fälttåget i Polen 1939 och fälttåget i väst 1940.

Den 15 november 1940 fick Fries befälet över ett infanteriregemente som börjat motoriseras. Han ledde regementet på den norra delen av östfronten sedan den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, inletts sommaren 1941. De deltog i anfallet mot Leningrad innan de i slutet av september förflyttades söderut för att delta i det tyska anfallet mot Moskva, operation Tyfon. För sina insatser i anfallet mot Moskva förlänades Fries den 14 december med riddarkorset. Han stannade på den centrala delen av östfronten, i området kring Rshew fram till mitten av november 1942 då han placerades i befälsreserven.

I december/januari 1943 blev han chef för en del av instruktörerna vid infanteriskolan i Döberitz. Den 1 mars fick han befälet över nyuppställningen av den motoriserade divisionen 29. Infanterie-Division (vars föregångare gick under i Stalingrad). Formeringen skedde i Frankrike och divisionen omorganiserades till 29. Panzer-Grenadier-Division i juni med Fries som fortsatt befälhavare.

I mitten av juli sattes han med sin division in på Sicilien där allierade styrkor en vecka tidigare landstigit. I augusti tvingades tyskarna retirera från ön till det italienska fastlandet. Där ledde Fries sin division i strider mot landstigna amerikanska styrkor i närheten av Salerno. Till slut retirerade de till Gustavlinjen. Den 21 januari 1944 ledde han sin division i ett kraftfullt och framgångsrikt motanfall mot brittiska styrkor, men nästa dag landsteg de allierade vid Anzio vilket ledde till att Fries fick order om att förflytta sin divisionen till det nya hotet. Fries förlänades den 29 januari med eklöven till sitt riddarkors.

Striderna i Italien fortsatte och sommaren 1944 nämndes Fries två gånger i Wehrmachtbericht samt förlänades den 11 augusti med svärden till sitt riddarkors.

I slutet av augusti lämnade han sin division och placerades i befälsreserven. Den 20 september 1944 fick han nästa tjänst när han tog över XXXXVI. Panzerkorps som stred på östfronten i området kring Warszawa. Staden utsågs till en fästning, Festung Warschau, och Fries kår fick ansvaret för försvaret. I samband med den sovjetiska vinteroffensiven 1945 beordrade Fries i januari på eget bevåg att kåren skulle retirera. Av denna anledning fråntogs han sitt befäl och i mars ställdes han inför krigsrätt. Där yrkades dödstraff men han frikändes. Han fick inga fler befäl under kriget. Vid krigsslutet gick Fries i krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Mellankrigstiden

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

28 juni 1944

"In den schweren Abwehrkämpfen des Trasimenischen Sees haben die 29. Panzergrenadier-Division unter Führung von Generalleutnant Fries, die 4. Fallschirmjägerdivision unter Führung von Oberst Trettner und die 356. Infanteriedivision unter Führung von Generalleutnant Faulenbach, hervorragend durch Artillerie und Flakartillerie unterstützt, alle mit überlegenen Kräften geführten Durchbruchsversuche des Feindes unter besonders hohen Verlusten für den Gegner zum Teil im Nahkampf immer wieder abgewehrt."

29 juli 1944

"In den schweren Abwehrkämpfen südlich Florenz hat sich die hessisch-thüringische 29. Panzergrenadier-Division unter Führung von Generalleutnant Fries erneut hervorragend ausgezeichnet und bewährt."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget