Thule

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Thule som TileCarta Marina av Olaus Magnus.

Thule (även Thula, Thyle, Thile, Thila, Tile, Tila, Tilla, Tyle, eller Tylen—det vill säga Θούλη på grekiska) är i klassiska källor en plats, normalt en ö. Gamla europeiska skildringar och kartor placerar det antingen långt uppe i norr, ofta norra England eller Skandinavien, eller i nordväst, ofta Island eller Grönland.

Ultima Thule i medeltidsgeografi kan också beteckna en plats som befinner sig bortom "gränserna för den kända världen".

"Det ariska Thule"

Nationalsocialistiska mystiker trodde på det historiska Thule/Hyperborea som ett ursprungsland för den Ariska rasen. Företrädaren for den Traditionalistiska Skolan René Guénon trodde på existensen av ett urgammalt Thule "endast av initiatoriska orsaker". Enligt sitt emblem, grundades Thulesällskapet 1919. Det hade täta förbindelser med Deutsche Arbeiter Partei (DAP), senare Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). En av de tre grundande medlemmarna var Lanz von Liebenfels (1874-1954). I sin biografi ("Der Mann, der Hitler die Ideen gab", München 1985), skrev Wien-psykologen och författaren Dr Wilhelm Dahm: "Thulesällskapets namn stammar från det mytiska Thule, en nordisk ekvivalent till den försvunna kulturen i Atlantis. En ras av gigantiska övermänniskor levde i Thule, förbundna med kosmos genom magiska krafter. De hade paranormala och teknologiska krafter som långt överstiger det tjugonde århundradets tekniska landvinningar. Denna kunskap skulle användas till att rädda Fäderneslandet och skapa en ny ras av nordiska atlantider. En ny Messias skulle komma och leda folket till detta mål."

Se även