Stephen Jay Gould

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Stephen Jay Gould, född den 10 september 1941 i New York, avliden den 20 maj 2002. Judisk doktor i paleontologi, författare och forskare inom evolutions- och utvecklingsbiologi. Verksam vid Harvard University och intendent vid Museum of Comparative Zoology. Gould identifierade sig själv politiskt som marxist.[1] Han var även verksam vid organisationen "Science for the People" vilken ansåg att vetenskap borde användas som ett politiskt verktyg och organiserade bland annat kritik mot existensen av olika människoraser och vetenskapsområdet sociobiologi.


Kritik

Gould förfalskade data - Samuel George Morton affären

Gould ansåg sig, bland annat i sin bok Den felmätta människan, kunna bevisa att forskaren Samuel George Morton hade förfalskat sina bevis på skillnader i hjärnstorlek bland människoraser, som han kom fram till genom att mäta skallar från olika raser. Enligt Gould innebar detta att de vetenskapsmän som hävdade existensen av raser i själva verket förfalskade sin bevis så att de skulle passa överens med deras politiska agenda. Forskare vid University of Pennsylvania mätte Mortons skallar igen och kom fram till att Morton inte manipulerat sin data, vilket visar att Gould hade fel. Ironiskt nog är Goulds egen analys av Morton sannolikt det starkare exemplet på hur bias influerar resultat menar forskargruppen.[2][3][4] Boken är trotts detta vida hyllad i etablissemangskretsar och utsågs av Discover Magazine som den 17e bästa vetenskapsboken någonsin[5] samt till den 24e bästa faktaboken av Modern Library.[6]

Bakomliggande motivation

Kevin MacDonald visar i kapitel 2 i Kritikkulturen att Gould ansåg att synen på arv och intelligens var bakomliggande orsak till den amerikanska immigrationslagen från 1924 och att den lagen var medansvarig till förintelsen. MacDonald understryker att det inte finns evidens för något av påståendena men att flertalet judar uppfattade lagen som specifikt framtagen för att exkludera just judar från att invandra till Amerika. MacDonald visar således att det finns en stark motivation baserat på Goulds identitet som ligger till grund för dennes akademiska oärlighet.

Gould - Leonardo da Vinci ingen riktig vetenskapsman

Gould hävdar att synen på Leonardo da Vinci som vetenskapsman är felaktig. Leonardo's syfte med sina undersökningar var att belägga sin holistiska världsbild. Han ville visa att människokroppen var ett mikrokosmos och att Jorden ingick i ett makrokosmos vilka hade motsvarande konstruktion och funktion. Denna drivkraft att belägga en förutfattad mening gör att Leonardo förlorar sin vetenskapliga trovärdighet enligt Gould.[7] Det finns dock inget som tyder på att Leonardo förfalskade eller tvingade fakta att passa sin favorithypotes. Dessutom ändrade Leonardo åsikt vid flera tillfällen då hans observationer och undersökningar motbevisade hans tidigare övertygelser.[8]

Externa länkar

Referenser