Sigfrid Henrici

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

General der Panzertruppe Sigfrid Henrici, född den 10 maj 1889, död den 8 november 1964, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han var en artilleriofficer som under de första fälttågen tjänstgjorde som Artillerie-Kommandeur (Arko) på kårnivå. Därefter fick han befälet över 16. Infanterie-Division (motorisiert) som han ledde på södra delen av östfronten. Han fick hösten 1942 befälet över XXXX. Panzerkorps. Denna kår skulle han, med 11 månaders uppehåll för konvalescens och annan tjänstgöring, leda till krigsslutet. Henrici förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Artilleriofficer

Sigfrid Henrici påbörjade sin militära karriär 1907 inom fältartilleriet. Under första världskrigets första tid tjänstgjorde han inom fältartilleriet innan han 1915 blev spanare inom flygstyrkorna. Efter kriget lämnade han det militära och blev polis.

1935 hade Henrici befordrats till överste inom polisen och fick samma tjänstegrad när han överfördes till Wehrmacht där han började tjänstgöra inom artilleriet.

Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 utnämndes Henrici till Artillerie-Kommandeur 30 (Arko 30). En roll han hade under fälttåget i Polen samt fälttåget i väst 1940. Under senhösten 1940 var han i en dryg månad även befälhavare för 60. Infanterie-Division (motorisiert).

Östfronen

I mitten av mars 1941 lämnade Henrici sin tjänst som Arko och fick istället befälet över 16. Infanterie-Division (motorisiert). Divisionen ledde han under fälttåget på Balkan våren 1941 där de framryckte till Sarajevo. Efter den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, ledde han sin division på östfronten. Den 13 oktober förlänades Henrici med riddarkorset för sin divisions insatser vid slaget vid Uman. Hösten 1942 fick han befälet över XXXX. Panzerkorps som även den stred på södra delen av östfronten, närmare bestämt i Kaukasus. Efter den tyska kapitulationen i Stalingrad tvingades styrkorna som befann sig i Kaukasus att retirera för att inte bli instängda. Den 1 september nämndes Henrici i Wehrmachtbericht sedan hans pansarkår utmärkt sig i försvarsstriderna vid Izjum. En månad senare tvingades han lämna sitt befäl sedan han antingen blivit sårad eller insjuknat (uppgifterna går isär). Den 9 december 1943 förlänades Henrici med eklöven till sitt riddarkors.

Efter konvalescens återvände Henrici våren 1944 till aktiv tjänst. Han fick befälet över Festland-Stab Krim och var samtidigt under två veckor tillfällig befälhavare för 6. Armee. Den 8 maj lämnade han sitt befäl och placerades i befälsreserven. Senare på sommaren tillbringade han ungefär en och en halv månad på sjukhus.

I september 1944 fick Henrici åter befälet över XXXX. Panzerkorps som han ledde på östfronten fram till den tyska kapitulationen den 8 maj 1945. Därefter tillbringade han tio år i sovjetisk krigsfångenskap innan han släpptes fri i oktober 1955.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Mellankrigstiden

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

1 september 1943

"Bei den Abwehrkämpfen im Raum von Issjum hat sich das XL. Panzerkorps unter Führung des Generals der Panzertruppen Henrici besonders ausgezeichnet."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget