Saudiarabien

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Saudiarabien är en stat på den arabiska halvön med gränser till Irak, Jordanien, Kuwait, Oman, Qatar, Förenade arabemiraten och Jemen. Cirka 90% av befolkningen på drygt 25 miljoner är araber varav de flesta är muslimer. Statsbärande religion är wahhabism, en gren inom islam. Saudiarabien har en oljebaserad ekonomi med stark regeringskontroll över all ekonomisk aktivitet. Landet beräknas sitta på 25% av världens totala oljereserver och räknas som världens största exportör av olja. De har därför en ledande roll i OPEC. Oljesektorn svarar för ca 75% av inkomsterna i budgeten, 45% av bruttonationalprodukten (BNP) och 90% av exportintäkterna. Circa 40% av BNP kommer från den privata sektorn. Saudiarabiens nationaldag infaller den 23 september.


Geografi och miljö

Saudiarabien omfattar största delen av den arabiska halvön, och landskapet består huvudsakligen av torr stäpp och öken. Temperaturerna på sommaren är extrema och kan nå upp till 50 °C. Vintrarna är svalare med temperaturer runt 14-23 °C. Vid kusten är klimatet måttligare. Ingen av floderna är vattenförande året om. Saudiarabien får därför hela sin vattenförsörjning från grundvattnet och via avsaltning av havsvatten. Sandstormar förekommer och under 2009 utsattes landet för en ovanligt kraftig sandstorm gjorde det omöjligt att vara utomhus. Saudiarabien står för en stor andel av världens totala CO2-utsläpp på grund av växthusgaser förknippade med olje- och gasindustrin. Landet står inför en rad andra miljöutmaningar som ökenspridning, föroreningar längs kusten som härrör från oljespill och överkonsumtion av vattenkällor.

Historia

Den arabiska halvön har i tusentals år varit bebodd av små, isolerade samhällen. Folk har livnärt sig genom handel längs kusten. I inlandet bodde nomadfolk. Kungahuset har sitt ursprung i Nedsjd där familjen Saud kom till makten på 1700-talet. Deras ättlingar har sedan styrt landet. Mellan 1902 och 1927 genomförde Ibn Saud en rad erövringar och 1932 bildades Konungariket Saudiarabien. Landet är det enda arabland som inte har invaderats eller koloniserats. Däremot har landet varit politiskt kopplat till USA och Storbritannien.

USA byggde upp sin militära närvaro i Saudiarabien under Gulfkriget 1991. Kriget handlade officiellt om att befria Kuwait från Irak som hade ockuperat landet året innan. För att få politiskt stöd för ett anfall iscensatte Tom Lantos via företaget Hill & Knowlton en propagandakampanj om kuwaitiska soldater som tag ut spädbarn ur inkubatorer. En koalition av 34 länder slutförde uppdraget. Det påstås att Saudiarabien deltog på de allierades sida av rädsla för att Irak skulle expandera ytterligare. Al-Qaida, ett islamiskt terroristnätverk, kritiserade Saudiarabien för att ha accepterat amerikanska militärbaser i landet efter Gulfkriget. Man tror att al-Qaida har ett betydande stöd i Saudiarabien, och USA har kritiserat landet för att inte ha lyckats ingripa mot nätverket. 15 av de 19 kapare som påstås ha deltagit i 11 september-attackerna var saudier.

Den amerikanska TV-kanalen CNN sände ett inslag under Gulfkriget 1991 med förespeglingen att det var en direktsändning från Saudiarabien. Krigskorrspondenten Charles Jaco antyder att han befinner sig på plats när plötsligt larmet går om ett eventuellt flyganfall, varpå Jaco tar på sig en gasmask. Inslaget spelades in i en studio i samma byggnad som CNN:s nyhetsredaktion befann sig i. Se artikel: Bildmanipulering.

Samhälle och politik

Saudiarabien är en islamisk monarki utan rättsligt skydd för religionsfrihet. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna. En rådgivande församling utses av kungen. Sedan 2005 har kung Abdullah Ibn Abdel Aziz ibn Saud varit statschef. Islam är den officiella religionen och sharia, islamisk lag, kräver att alla medborgare är muslimer. Shariadomstolar baserar sina domslut på riktlinjerna i Koranen och traditionen. Demokratiska processer i västlig mening är okänt i Saudiarabien. Pressfriheten är begränsad, och kränkningar av mänskliga rättigheter skapar ofta rubriker i världspressen. Saudiarabien har dödsstraff och praktiserar offentliga avrättningar. Kvinnliga rättigheter så som de är kända i Europa existerar inte. I kraft av sin ekonomiska styrka – och som väktare av islams heligaste platser Mecka och Medina – har Saudiarabien ett betydande inflytande i Mellanöstern och den muslimska världen. Saudiarabien är den dominerande makten i Gulfregionen, såväl ekonomiskt, politiskt som militärt.

Ekonomi och handel

Tidigare var den huvudsakliga inkomstkällan för Saudiarabien den årliga pilgrimsfärden till Mecka och Medina. Idag kommer rikedomen från olja och gas. Med största påvisade oljereserverna och den största outnyttjade produktionskapaciteten är Saudiarabien världens största producent och exportör av olja och gas. Regeringen har för övrigt som mål att minska sitt beroende av oljeexport. Därför uppmuntrade den tillväxt i sektorer som kraftproduktion, telekommunikationer, naturgas och petrokemi. Arbetslösheten är hög, och nödvändig kompetens saknas. Regeringen har investerat mycket i utbildning, utveckling av infrastruktur och höjda offentliga löner. Saudiarabien har inte tillåtit insyn i landets budget och ekonomi. Detta gör det ställs frågor om den ekonomiska situationen, inklusive storleken på olje- och gasreserverna.

Regeringen försöker uppmuntra tillväxten av den privata sektorn för att minska beroendet av olja samt öka antalet arbetstillfällen för den växande befolkningen. Prioriteringar för regeringens utgifter på kort sikt inkluderar mer pengar till utbildning samt investeringar i vatten och avloppsystem. Saudiarabien har, trots landets oljetillgångar, satsat på utveckling av kärnkraft.[1] Till skillnad från Iran har dock inte Saudiarabien kritiserats för sitt energipolitiska beslut.

Referenser

Jordglob.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Geografi och länder