Regionalism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Regionalism är en ideologi som bygger på att regioner som administrativ organisationsform är bättre än nationalstater, vilket även politiska grupperingar som betecknar sig som regionalister strävar efter. Detta ska ske genom att ge regionerna ökat självbestämmande gentemot centralmakten, genom utlokalisering av maktinstitutioner och genom att binda invånarnas identitet närmare till regionen än till centralmakten.

Politiska fraktioner som förespråkar regionalism kan delas upp i två led, där det ena förespråkar en federalistisk stat och där den andra förespråkar en mer långtgången autonomi eller självständighet från centralmakten. Exempel på sådana grupper som bekänner sig till det sistnämnda är baskiska Batasuna, norditalienska Lega Nord och flamländska Vlaams Belang. Det är inte heller unikt att de regioner som önskar ökad autonomi tillhör ländernas rikaste, vilket så är fallet i såväl Spanien, Italien och Belgien.

EU och Regionalism

Enligt många ses EU uppmuntra till ökad regionalisering och till regionalistiska inslag eftersom det anses undergräva nationalstaternas ställning och befrämja utvecklingen mot ett Europas förenta stater.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp