Rütger Essén

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Rütger Essén, född den 19 mars år 1890 och avliden år 1972, fil. dr, statsvetare och författare.

Essén var sedan 1930-talet och framåt en framträdande person inom svensk nationalism. Han var bland annat en av de ledande personerna inom Sveriges nationella förbund och betraktas som en av Rudolf Kjelléns lärjungar.

Rütger Essén blev licentiat och 1918 doktorerade han på en avhandling om den svenska riksdagens tillfälliga utskott. Under åren 1916-1924 var Essén sekreterare i olika riksdagsutskott och även delegat för Svenska Röda Korsets verksamhet i Ryssland.

Han var en respekterad medlem i flera konservativa och nationalistiska föreningar, exempelvis Ungsvenska Klubben (av år 1908), Marsklubben, Svenske Män och Hagaklubben.

Rütger Essén medverkade redan den 6 juni år 1932 i första numret av Vägen Framåt, organ för Riksförbundet Det nya Sverige, samtidigt som han annars var aktiv i Nationella Arbetsförbundet. När Arbetsförbundet uppgick i Sveriges Nationella Ungdomsförbund år 1934 blev han istället aktiv i denna organisation. Essén deltog även i uppropet i december 1937 för Riksföreningen Sverige-Tyskland. Han stannade som vice ordförande i Sveriges Nationella Förbund efter brytningen med Per Engdahl och nysvenskarna år 1941. Efter kriget fortsatte Essén som utrikesredaktör på den nationella dagstidningen Dagsposten. DP upphörde emellertid med utgången av december år 1951.

Under perioden augusti år 1958 till januari år 1971 var Essén redaktör för Dagspostens efterföljare, veckotidningen Fria Ord.

Bibliografi

  • Sverige, Östersjön och östersjöpolitiken : ett svenskt utrikespolitiskt program (1930)
  • Tolv samtal om tiden, folken och människorna (Bonnier, 1932)
  • Debattinlägg om Europa (Bonnier, 1934)
  • Sverige upplever världen: vår politiska historia från sekelskiftet till nu (1935]])
  • Stormakternas kamp om Afrika (1936)
  • De släckta metropolerna [Skriven under psedonymen Leif Erikson] (Saxon & Lindström, 1937)
  • Den ryska ekvationen (4 uppl. 1941)
  • Demokratien och dess gärningar (1955)

Externa länkar