Operation Kreml

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Operation Kreml var en tysk avledningsmanöver som genomfördes under andra världskriget. Under våren och sommaren 1942 förberedde sig den tyska krigsmakten för en offensiv mot Kaukasus, Fall Blau. Samtidigt ville de få den sovjetiska ledningen att tro att de planerade en offensiv mot Moskva. Den tyske propagandaministern Joseph Goebbels placerade ut falska historier i de tyska dagstidningarna och såg till att sprida rykten bland utländska agenter och journalister. Samtidigt genomfördes konkreta militära förberedelser i frontavsnittet. Fältmarskalk Günther von Kluge undertecknade den 29 maj ett direktiv som krävde: ”snabbast möjliga återupptagande av angreppet mot Moskva[1]. Order gavs över radiofrekvenser som man visste avlyssnades av den sovjetiska underrättelsetjänsten. Agenter blev mer aktiva i området och Luftwaffe intensifierade sin flygspaning över Moskvaområdet. Kartor spreds till de olika förbanden och man höll planeringskonferenser. Samtidigt var det inte mer än ett fåtal höga officerare som visste om att allt detta bara var en avledningsmanöver.

Operation Kreml blev mycket lyckad. Inte minst för att den sovjetiska ledningen själv trodde att Moskva skulle bli tyskarnas primära mål för sommaren.

Referenser

  1. Flaherty, Thomas H. (red). Vägen till Stalingrad. Bokorama. 1993. Sidan 21.
Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget