Operation Bumerang

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Operation Bumerang var en planerad offensiv tysk operation under andra världskriget. Den skulle genomföras på östfronten i mars 1945 längs floden Oder mot Festung Küstrin och där angripa de sovjetiska styrkorna i ryggen.

Bakgrund

Den 12 januari 1945 inledde sovjetiska styrkor Weichsel-Oder-operationen som var en del av den allmänna sovjetiska vinteroffensiven 1945. De nådde fram till floden Oder och lyckades även skaffa sig några brohuvuden över floden. Staden Küstrin utsågs av Adolf Hitler till en fästning, Festung Küstrin.

Efter att sovjetiska styrkor erövrat ena delen av Festung Küstrin den 12 mars påbörjade de planering och uppladdning för att erövra resten av fästningen. Samtidigt fördes hos tyskarna en diskussion om hur de skulle möta nästa sovjetiska drag och Hitler beslutade att de skulle genomföra en djärv offensiv operation, operation Bumerang.

Planer

Planen för operation Bumerang gick ut på att fem pansar- och pansargrenadjärsdivisioner från det tyska brohuvudet Frankfurt an der Oder överraskande skulle rycka fram längs Oders östra strand och angripa de sovjetiska styrkorna utanför Küstrin i ryggen.

Generalen Theodor Busse som ledde 9. Armee i vilkens område operationen skulle äga rum var skeptisk. Han ansåg att fem divisioner inte skulle rymmas i det lilla brohuvudet, dessutom skulle transporten dit bli långdragen då det enbart fanns en bro in i brohuvudet. Visserligen planerades det att en provisorisk bro skulle byggas brevid den befintliga, men det skulle ändå inte räcka. Framför allt inte eftersom de också ville att anfallet skulle bli en överraskning för fienden. Vidare var terrängen med sina täta skogar, sjöar och svaga broar inte den lämpligaste för ett pansaranfall.

Busse redogjorde sina invändingar för Hitler som ändå stod fast vid sitt beslut.

Operationen skulle ledas av XXXIX. Panzerkorps, vilken vid detta lag inte var någon egentlig kår utan mer en stab med erfarna pansarofficerare. Dessa hade under de senaste månadernas strider flyttats till olika ställen längs fronten för att leda olika motanfall. Dess befälhavare var generalen Karl Decker.

Operation Bumerang lägg på is

Den 22 mars genomförde och lyckades de sovjetiska styrkorna med ett anfall för att belägra Küstrin. Anfallet var en kniptångsmanöver från de två befintliga brohuvuden över Oder som de sovjetiska styrkorna hade och skar av fästningen från sin försörjningskorridor. Därmed fick den tyska ledningen koncentrera sig på denna nya situation och förbanden som var tänkta för operation Bumerang fick istället användas till undsättningsanfall mot Küstrin.

Källor

  • Sennerteg, Niclas. Nionde arméns undergång. Historiska Media. 2007.
Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget