Nordiska förbundet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Reklambanner för Nordiska förbundet.

Nordiska förbundet var ett identitärt idé- och folkbildningsförbund som bedrev verksamhet i Sverige, Norge och Danmark under åren 2004-2010.

Nordiska förbundet arbetade metapolitiskt, med bland annat media- och förlagsverksamhet, Internet, föreläsningar och annan folkbildande verksamhet. Inom Nordiska förbundets nätverk bedrevs även under en period en aktivistiskt orienterad opinionsbildning på gräsrotsnivå, genom spridning av informationsmaterial och annat upplysningsarbete.

En av Nordiska förbundets mest kända verksamhetsgrenar var det numera nedlagda Nordiska förlaget, som tidigare var Nordens största utgivare av etniskt medveten litteratur och musik. Nordiska förbundet låg även bakom skapandet av den virtuella samlingsplatsen Nordisk.nu, det mångspråkiga nätuppslagsverket Metapedia och bloggportalen Motpol. Bland deras numera avvecklade projekt återfinns aktivistportalen Motstand.nu, tidningarna Nordisk Frihet och Folkets Nyheter samt den årliga Nordiska festivalen.

Metapedia, Nordisk.nu och Motpol generar sammantaget mellan 20 000 och 40 000 unika besökare per dygn.[1]

Nordiska förbundet fungerade inledningsvis som en medlemsorganisation. Under de sista åren av sin existens (2009-2010) övergav man dock formella medlemskap och övergick till att vara ett nätverk och en arbetsgemenskap. Nordiska förbundet upphörde slutgiltigt med sin verksamhet under början av 2010 och hemsidan finns inte längre tillgänglig på nätet. Arvet efter Nordiska förbundet lever dock alltjämt kvar genom de olika internetprojekt de grundlade och de nya idéer och synsätt de introducerade i Skandinavien.

Information från den numera nedstängda hemsidan

Nordiska förbundets nätverk växer ständigt. Vi bygger stegvis ut vår verksamhet och involverar nya högpresterande individer som delar vårt djupa engagemang för de nordiska folkens framtid.

Som medarbetare i Nordiska förbundet deltar du i en kreativ atmosfär tillsammans med viljestarka och disciplinerade människor som drivs av utmaningar och visioner. De flesta är akademiker, andra autodidakta. Gemensam för alla är dock ambitionen att medverka i att bygga upp en modern och resultatinriktad rörelse, anpassad för att möta nutidens och framtidens utmaningar.

Inom Nordiska förbundet arbetar bland annat programmerare och formgivare, skribenter och översättare, ekonomer och säljare. Somliga är offentliga med sitt engagemang, andra föredrar att hålla en mer tillbakadragen profil, något vi är fullt tillfreds med; vi ser det som en styrka att ha medarbetare med kontakter och inflytande på viktiga samhällspositioner. Något som inte alltid kan kombineras med ett öppet ställningstagande för de nordiska folkens väl.

Nordiska förbundet eftersträvar att bryta ner den politiska korrektheten, omvälva samhället och skapa en nordisk framtid. Vi är ute efter att skriva historia. Om detta är en utmaning som tilltalar dig, om du vill ta ditt ansvar och samtidigt lära dig saker och knyta kontakter som du kan ha fördel av i det civila livet är du välkommen att ta första steget genom att e-posta oss.

I ditt e-brev vill vi gärna veta hur du ser på samhället och hur du fick höra talas om Nordiska förbundet. Berätta om dig själv. Vilken typ av person är du? Vilka yrken har du haft? Vilka är dina starka och svaga sidor? Vad har du för tidigare erfarenheter och vad tror du att du kan tillföra Nordiska förbundet?

Du kan även stödja vårt viktiga arbete genom att betala in en sympatisörsavgift som för närvarande uppgår till 200 kronor per år.

Nordiska förbundet i media

  Länge såg jag framför mig klistermärken på elskåp och lyktstolpar, illa formulerade och taskigt tryckta flygblad och en och annan stövelmarsch i Karlskrona. Det är slut med det nu. Proffsen har trätt in på scenen. De vet hur man ska "föra sig".– Thomas Nydahl om Metapedia i Kristianstadsbladet, 21 februari 2007

  Man skulle kunna karaktärisera dem som ett idéförbund men också som ett företag.– Historikern Helene Lööw i SR Väst, mars 2008

  Nordiska Förbundet (NF) bildades 2004 och är en förlängning av Nordiska Förlaget... NF säger sig vilja höja medvetenheten i de nationella leden. Gruppen har få medlemmar men ett högt anseende inom rörelsen på grund av att många ledande personer finns i organisationen. Deras mål är att skapa en kulturell revolution.– Bilagan Hatet på frammarsch som gavs ut i ett samarbete mellan Expressen och Expo

  Ledarskiktet är lite äldre, personer som har varit med under en ganska lång tid, flera av dem. De har givetvis funderat på vad det som är att man inte kommer någonvart, varför man inte får genomslag för sina idéer tidigare... Det handlar i grunden om att de ska försöka skapa en slags identitet för svenskar, en identitet som inte finns idag. Man tittar på till exempel andra grupperingar i samhället, det mångkulturella samhället, så är de väldigt starka kulturellt och då måste svenskarna bli likadana. På det sättet ska svenskarna hålla sig för sig själva, svenskarna ska lära sig sina egna traditioner. Man vill bygga upp så att säga egen media, egna plattformer.Daniel Poohl, chefredaktör för Expo, i SR Väst, mars 2008

  Tidningarna verkar vara väldigt påkostade.– Justitekansler Göran Lambertz uttalar sig om tidningar producerade av Nordiska förbundet i Corren den 18 april 2006

  Affärsidén var att sprida kunskap och information om den så kallade nationella rörelsen genom faktaböcker, biografier, romaner, tidskrifter och musik, att fånga upp och utbilda nya medlemmar via populär- och finkultur; en nationalistisk tankesmedja.– Journalisterna Annika Rehn och Jenny Eriksen i Corren den 13 april 2006

Referenser

Lambda.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Identitarism

Se även

Externa länkar