Historiematerialism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Historiematerialism, marxismens syn på historien brukar kallas för historisk materialism eller historiematerialismen. Grundsatsen är att historiens utveckling framförallt drivs fram av materiella processer.[1]

Historiematerialismen ligger betoningen på materiella faktorer och de av Marx benämnda produktionsförhållandena, det vill säga olika sätt att förvärva, hålla fast vid och mångfaldiga livets nödvändigheter. Samhället präglas av olika klassers kamp om inflytandet över produktionen och dess resultat. En närliggande utgångspunkt för historiematerialismen är att produktionsförhållandena är historiskt föränderliga.

Utvalt citat

Friedrich Engels definierade den historiska materialismen som:

    Den uppfattning av världshistoriens förlopp, som ser den yttersta orsaken och den avgörande drivkraften till alla viktiga historiska händelser i samhällets ekonomiska utveckling, i de förändringar som produktions- och utbytessättet undergår, i den därav uppkommande splittringen av samhället i olika klasser och i dessa klassers strider med varandra. – Engels, Socialismens utveckling från utopi till vetenskap

Kritik mot begreppet

Historiematerialismen anklagas ibland för att reducera individen till en själlös robot styrd av ekonomiska strukturer snarare än den egna viljan och förmågan.[2]

Marx and Engels.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Vänsterideologi


Referenser