Dr Lothar Rendulic

Från Metapedia
(Omdirigerad från Lothar Rendulic)
Hoppa till: navigering, sök
Dr Lothar Rendulic efter att ha förlänats med svärden till sitt riddarkors.

Generaloberst Dr Lothar Rendulic, född den 23 oktober 1887, död den 18 januari 1971, var en österrikisk officer i Heer under andra världskriget. Rendulic var den officer som hade det övergripande ansvaret vid den tyska reträtten från Finland hösten 1944. Under krigets sista månader ledde han flera armégrupper. Rendulic förlänades med svärden till sitt riddarkors.

Doktorstitel

Lothar Rendulic föddes i Wiener-Neustadt i Österrike och började 1910 som löjtnant tjänstgöra i ett regemente. Under första världskriget sårades han svårt i oktober 1914. När han kom tillbaka våren 1915 började han tjänstgöra i olika generalstaber.

I december 1920 fick Rendulic sin doktorstitel i juridik och statsvetenskap (Rechts- und Staatswissenschaften) vid universitetet i Wien. 1921 blev han lärare vid den österrikiska arméskolan och från 1923 vid generalstabsskolan. 1925 lämnade han skolan för att bli bataljonsbefäl i ett infanteriregemente.

I maj 1932 gick han med i NSDAP-Österreich.

Sommaren 1933 tjänstgjorde Rendulic som militärattaché i Frankrike och Storbritannien. Den 1 februari 1936 tvingades han i förtidspension på grund av sitt nationalsocialistiska engagemang, men efter den tyska annekteringen av Österrike, Anschluss, sattes han åter i tjänst 1938. Då som generalstabschef i XVII. Armeekorps. En tjänst som han hade under fälttåget i Polen 1939. Under detta fälttåg drabbades han av en personlig tragedi då hans son stupade.

Östfronten

Under fälttåget i väst 1940, fick Rendulic befälet över 14. Infanterie-Division. Under hösten 1940 fick han befälet över 52. Infanterie-Division som han ledde under strider på östfronten. Där förlänades han med Tyska korset i guld den 26 december 1941 och den 6 mars 1942 fick han riddarkorset. Den sistnämnda utmärkelsen fick han för sin divisions insats under försvarsstriderna utanför Moskva vintern 1941-1942 samt striderna runt Juchnow.

Rendulic blev kårbefälhavare när han fick befälet över XXXV. Armeekorps den 1 november 1942. Han ledde kåren under slaget om Kursk samt de efterföljande striderna vid Orel.

Den 15 augusti 1943 förlänades han med eklöven till sitt riddarkors och samma dag fick han befälet över 2. Panzerarmee som samma månad förflyttades från östfronten till Balkan.

Finland och Norge

När generaloberst Eduard Dietl avled i en flygolycka den 23 juni 1944 fick Rendulic ta över hans post som befälhavare för 20. Gebirgsarmee. Denna armé var positionerad i Finland och Norge och han fick leda den tyska tillbakadragningen från Finland efter det finska vapenstilleståndet med Sovjetunionen. För sina insatser förlänades han den 18 januari 1945 med svärden till sitt riddarkors.

Armégruppsbefälhavare

Rendulic blev armégruppsbefälhavare när han i januari 1945 fick befälet över Armégrupp Nord i Ostpreussen. Det finns uppgifter om att han var tilltänkt som första befälhavare för Armégrupp Kurland när den bildades den 25 januari, men det blev istället Armégrupp Nord. Till Kurland kom han dock till i mars och i april blev han befälhavare för Armégrupp Syd som senare bytte namn till Armégrupp Ostmark.

Han kapitulerade vid krigsslutet till amerikanska styrkor som överlämnade honom till Sovjetunionen. Han dömdes till 20 års fängelse för krigsförbrytelser och släpptes fri 1951.

Bibliografi

 • Aus dem Abgrund in die Gegenwart (?)
 • Gekämpft, gesiegt, geschlagen (1952)
 • Gefährliche Grenzen der Politik (1954)
 • Soldat in stürzenden Reichen (1965)

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

 • k.u.k. Österr. Orden der Eisernen Krone III. Klasse mit der Kriegsdekoration und den Schwertern
 • k.u.k. Österr. Militär-Verdienstkreuz III. Klasse mit der Kriegsdekoration und den Schwertern
 • k.u.k. Österr. Bronzene Militär-Verdienst-Medaille (“Signum Laudis”) am Bande des Militär-Verdienstkreuzes mit Schwertern
 • k.u.k. Österr. Silberne Militär-Verdienst-Medaille (“Signum Laudis”) am Bande des Militär-Verdienstkreuzes
 • k.u.k. Österr. Karl-Truppenkreuz
 • k.u.k. Österr. Verwundetenmedaille mit 1. Mittelstreifen
 • k.u.k. Österr. Orden der Eisernen Krone III. Klasse mit der Kriegsdekoration und den Schwertern
 • Hederskorset för frontsoldater

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget