Län

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Län är ett regionalt förvaltningsområde omfattande ett antal kommuner. Landets länsindelning har sina rötter i 1634 års regeringsform, då en förskjutning skedde från landskapsadministration tilldagens län. En stor förändring av länsindelningen genomfördes 1810, då de nuvarande norrlandslänen tillkom. Nästa stora förändring kom med inrättandet av Skåne län 1997 (sammanslagning av Malmöhus län och Kristianstads län) och Västra Götalands län 1998 (sammanslagning av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län). Länen är (2008) 21 till antalet och vart och ett har en länsstyrelse som svarar för merparten av den statliga förvaltningen i länet.


1634 års regeringsform

Axel Oxenstiernas var upphovsmannen till den nya regeringsformen. I regeringsformen fastställs en ny förvaltningstyp med en fast organiserad central och regional förvaltning. I 1634 års regeringsform indelas det dåvarande egentliga Sverige i 11 hövdingeområden eller guvernement förutom överståthållardömet i Stockholm. Dessa var Uppsala län (med Stockholm som residensort), Skaraborgs län (Skara), Jönköpings län med Tihärads lagsaga (Kronoberg), Västmanlands län (Västerås), Östergötlands län (Linköping), Södermanlands län (Nyköping), Älvsborgs län med Dalsland (Göteborg), Kalmar län med Öland (Kalmar), Kopparbergs län (Falun), Närkes och Värmlands län (Örebro) samt Norrlands län med lappmarken (Hudiksvall). Sverige ökade i storlek i mitten av 1600-talet genom kriget med Danmark. Nu ingick även landskapen Jämtland, Härjedalen, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland och Bohuslän. Gränserna var alltjämt flytande mellan länen.