King George III’s Currency Act of 1764

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

King George III’s Currency Act of 1764 är en reglering för utfärdande av valuta i de brittiska kolonierna. Currency Act of 1764 förbjöd kolonier att utfärda egen räntefri valuta. Istället skulle all handel ske endast med räntebaserad valuta utfärdad av Bank of England. Händelsen är en bidragande orsak till det amerikanska frihetskriget som resulterade i att USA så småningom utropade sig som en självständig stat.


Privata centralbanker - en orsak till konflikt i USA

Flera amerikanska presidenter och statsmän har under landets historia motsatt sig etablerandet av en privatägd centralbank. Från First Bank of the United States till Federal Reserve har kampen stått om räntebaserad valuta utfärdad av privata intressen respektive räntefri valuta utfärdad av en statlig bank.

Se även

Externa länkar