Kärnfamilj

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Mor, far och deras gemensamma barn

Kärnfamilj benämns den familj som består av en man, en kvinna och deras gemensamma barn. Den betraktas av många som samhällets fundament, samt är och har under perioder varit den vanligaste förekommande familjekoalitionen i flera delar av världen, bland annat i Västvärlden och Kina.

Kärnfamiljen som fundament

Globalt sett har olika polygamiska familjekoalitioner oftast haft större utbredning än kärnfamiljen, därför är dess fundamentala roll endast bunden till vissa kulturer. Fram tills nyligen har kärnfamiljen betraktats som ett fundament i de flesta västerländska samhällen, där representerar den ett mikrokosmos som återspeglar folkgemenskapens kvalitet, styrka och livsvilja. Den är också oftast en del av eller utgör kärnan i etniskt medvetna livsåskådningar, bland annat inom identitarismen och nationalismen samt judendomen. Anledningen till att den gör det, är för att den uttrycker värden som lojalitet, kärlek, ättestolthet och folkkultur, vilket av t.ex. identitära anses utgöra grunden för alla sunda samhällen.

Kritik

Idag möter det fundament kärnfamiljen utgjort i Europa och Västvärlden mycket kritik från socialister, liberaler, feminister och HBT(Q)-grupper. Till en början hade kritiken politiska motiv och uppstod i samband med socialismens uppkomst, på grund av att den anses gå stick i stäv med socialismens betoning på kollektivet, bland annat eftersom att föräldrarna inte anses vara förmögna att uppfostra sina barn själva, utan bör överlåta det till staten. Från liberalt håll så riktar sig kritiken istället mot att kärnfamiljen är en kollektiv norm som anses inskränka individens frihet. Feministisk kritik går ut på att kärnfamiljen anses symbolisera patriarkatet och kvinnoförtryck.

Det västerländska samhällets universalistiska utveckling i kombination med den allt mer omfattande kollektivistiska individualismen har senare skapat grunden för ytterligare kritik av kulturella och sociala skäl. Utvecklingen har medfört både demografiska förändringar och att fler familjer splittrats, vilket i sin tur inneburit att andra familjeformer förekommer i högre grad än tidigare. Kärnfamiljen anses inte heller kunna utgöra någon norm i ett mångetniskt samhälle, eftersom att dess fundamentala roll endast är bunden och anpassad till vissa kulturer.

Relaterade artiklarViktigt.jpg
Den här artikeln innehåller omstridda faktauppgifter som behöver kontrolleras. Kontrollera gärna texten och rätta eventuella felaktigheter om du är insatt i ämnet. Se diskussionssidan eller historiken för mer information.