Judisk Krönika

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Judisk Krönika, sionistisk kulturtidskrift grundad år 1932. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Jackie Jakubowski och i redaktionskommittén återfinns bland andra Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Syftet med Judisk Krönika är enligt egna uppgifter att: "...med tolerans och pluralism som motto – och samtidigt varit den främsta spridaren av kunskap om judisk kultur i Sverige".


Första numret - 1932

Det första numret av Judisk Krönika utkom i maj 1932.

Hugo Valentin skriver på sidan 4: "Men det är något stort och gripande i att tillhöra ett förtryckt och lidande folk, som söker friheten och rätten att utveckla sig självt".
På sidan 8 skriver Leon Fried: "Judiskt självhat! Kan en mänsklig hjärna alstra en absurdare tanke? Har ett folk, vilket i årtusenden gällt som världens avskum, som Guds styvbarn på jorden, har detta folk råd att kosta på sig ett självhat, ett hat mot det förgångna och det egna kynnet? [...] Var det judiska folkets kringströende, denna skingring av en ras, som ville bygga sitt rike ända upp till himlen, som religiöst eller humanitärt - vilket torde vara det riktigare ordet - ville skapa en andlig universalism, var denna skingring endast menad som ett förverkligande av babeltornssagan?"
Josef Zacharias skriver i sin artikel Keren Kajemet - 30 år på sidan 12: "För femtio år sedan kom från Östeuropa en handfull skara judiska män och kvinnor - tillsammans tio personer - till Palestina för att, uppfyllda av kärlek och hängivenhet till det land, där den judiska själen vaknat och varifrån de högsta tankarna utgått, söka ge nytt liv åt Zions öde trakter. Varken det i årtusenden försummade och ogästvänliga landet eller lömska araber och vilda beduiner eller den hemskt härjande malarian kunde nedslå modet hos invandrarna. [...] Efter tio åt hade den lilla skaran vuxit till cirka trehundra personer, och vid denna tidpunkt hade baron Rothschild inköpt några tusen dunam jord åt sina stamfränder. [...] Den judiska kolonisationen uppvisade dock ännu inte några större resultat, vilket berodde dels på mindre förutseende från de invandrades sida..." Artikelförfattaren Zacharias menar dock att ett antal positiva förändringar kom i och med den första sionistkongressen i Basel 1897 som resulterade i en judisk nationalfond, samt det första världskriget och Balfourdeklarationen.
Den första upplagan av Judisk Krönika hade även ett antal artiklar på danska. En av de danska artiklarna behandlar ett föredrag av professor Selig Brodetsky titulerat Hvorfor jag er Zionist: "Professor Brodetsky udtalte endvidere, at han var Zionist, fordi han var Jøde og tillhørte den jødiske Race."

Judisk Krönika 75 år

År 2007 firade Judisk Krönika 75 år. Bland gratulanterna fanns Birgitta Ohlsson, Jerzy Sarnecki, Mohamed Omar, Fred Taikon, Staffan Scheja, Peter Hjörne, Fredrik Federley, Göran Persson, Alf Svensson, och Kurdo Baksi.

Judisk Krönika tackar medverkande under 2009

För verksamhetsåret 2009 tackas ett antal medverkande kultur- och politikpersonligheter.

  • Anders Carlberg
  • Leonard Cohen
  • Dilsa Demirbag-Sten
  • Jonas Gardell
  • Erland Josephson
  • Ricki Neuman
  • Bo Rothstein
  • Ilmar Reepalu
  • Nathalie Rothschild

Judisk Krönika och staten Israel

I nummer 1 av Judisk Krönika från 2007 publicerar tidskriften att antal artiklar om judars förhållningssätt till staten Israel. Chefredaktör Jackie Jakubowski anser att skribenten Göran Rosenberg i en artikel publicerad i Dagens Nyheter den 26 januari 2007 ger uttryck för "...sin ungdoms antisionistiska dröm". På sidan 2 i samma nummer skriver Judisk Krönika att Irans president Mahmoud Ahmadinejad har sagt att: "Israel med dess judiska invånare skall förintas".

Utvalda citat från Judisk Krönika

Judisk Krönikas ambition är att vara en del av den svenska kulturen och samtidigt slå vakt om ett specifikt inslag – det judiska.


Judisk Krönika förespråkar en integration utan assimilation av en minoritetsgrupp som värnar om sin kulturella särart och samtidigt vill fungera som en del av det svenska samhället.


Referenser