Johann de Boer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Johann de Boer, född den 5 september 1897, död den 14 mars 1986, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Han deltog som krigsfrivillig i första världskriget och fortsatte sin militära tjänstgöring efter kriget. Sommaren 1920 lämnade han krigsmakten och började istället tjänstgöra inom polisen. När krigsmakten omorganiserades till Wehrmacht den 15 oktober 1935 återinträdde han som Hauptmann (kapten) i ett artilleriregemente.

Vid krigsutbrottet 1939 var han befälhavare för en artilleribataljon som hade ställningar vid västfronten. Den 30 september 1939 fick han befälet över hela regementet och ledde det under fälttåget i väst 1940. För sina insatser förlänades de Boer den 14 juni med riddarkorset. Våren 1941 förflyttades han och hela divisionen till Rumänien för att bevaka oljefälten vid Ploesti. Under sommaren började de framrycka österut på den södra delen av östfronten som en del av den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa. Han stred på Krim och deltog i slagen om Sevastopol. Efter stadens fall förflyttades han tillsammans med resten av divisionen till Grekland för vila och reorganisation. Från oktober 1942 hade de ockupations- och bevakningsuppgifter på Kreta. Här stannade de Boer fram till slutet av april 1943 då han placerades i befälsreserven.

Han utbildades till divisionsbefälhavare och fick den 5 augusti 1943 befälet över 26. Infanterie-Division som stred på den centrala delen av östfronten. Under striderna sommaren 1944 led hans division så svåra förluster att den upplöstes. Den 1 augusti placerades de Boer i befälsreserven och fick den 10 november befälet över en annan infanteridivison, 280. Infanterie-Division, som var stationerad i Norge. Där stannade han resten av kriget och gick vid den tyska kapitulationen i krigsfångenskap. Han frisläpptes 1948.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget