Joachim Lemelsen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

General der Panzertruppe Joachim Lemelsen, född den 26 september 1888, död den 30 mars 1954, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han ledde under Fall Rot 5. Panzer-Division och senare på östfronten var han kårbefälhavare. Från hösten 1943 var han armébefälhavare i Italien. Lemelsen förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Instruktör

Joachim Lemelsen föddes i Berlin och påbörjade sin militära karriär inom fältartilleriet 1907. Han deltog i första världskriget och efter kriget fortsatte hans militära karriär i Reichswehr.

Tack vare sin bakgrund inom artilleriet tjänstgjorde Lemelsen under mellankrigstiden tidvis som instruktör vid artilleriskolor och hösten 1934 blev han befälhavare för det utbildningsregemente som sattes upp av artilleriskolan i Jüterbog. Våren 1935 förflyttades han och blev kommendant för infanteriskolan i Dresden. En tjänst han hade i knappt tre år innan han fick befälet över 29. Infanterie-Division. Denna division ledde han under fälttåget i Polen 1939.

Pansarbefäl

Några dagar innan Fall Gelb inleddes 1940 lämnade Lemelsen sin division. Senare samma månad fick han befälet över 5. Panzer-Division. Denna division ledde han under Fall Rot, fälttåget i västs andra fas mot Frankrike.

I december fick Lemelsen befälet över den nybildade motoriserade kåren XXXXVII. Armeekorps. Denna kår ledde han i det centrala avsnittet av östfronten under operation Barbarossa. För sin kårs insatser förlänades han den 27 juli 1941 med riddarkorset. Hans kår omorganiserades till en pansarkår, XXXXVII. Panzerkorps. För sin kårs insatser under slaget om Kursk förlänades han den 7 september 1943 med eklöven till sitt riddarkors.

Armébefäl

Efter en kort tid i befälsreserven fick Lemelsen hösten 1943 befälet över 10. Armee i Italien och ledde den till årsskiftet. Efter ytterligare en tid i befälsreserven fick han kortvarigt befälet över 1. Armee innan han tog över 14. Armee som stred i Italien. Efter en kort sjukfrånvaro fick han åter befälet över 10. Armee och i februari 1945 14. Armee. Vid krigsslutet gick han i brittisk krigsfångenskap och frisläpptes 1948.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Mellankrigstiden

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget