Friedrich von Franek

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Dr. Friedrich von Franek ("Fritz"), född den 16 juli 1891, död den 8 april 1976, var en österrikisk officer i Heer under andra världskriget.

I samband med den tyska annekteringen av Österrike, Anschluss, våren 1938 överfördes han till den tyska krigsmakten. Under fälttåget i Polen 1939 ledde han en bergsjägarbataljon. I februari 1940 fick han befälet över ett nybildat infanteriregmente. Han placerades den 30 augusti i befälsreserven. I oktober fick han befälet över ett annat nybildat infanteriregemente. Detta regemente ledde han i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, sommaren 1941 och framryckte på den norra delen av östfronten. Den 12 september sårades han svårt och fick tillbringa en tid på sjukhus. Den 4 november förlänades han för sina insatser med riddarkorset.

Den 1 mars 1942 återinträdde von Franek i aktiv tjänst när han fick befälet över 196. Infanterie-Division som befann sig i Norge som ockupationsstyrka. På julafton 1943 placerades han i befälsreserven. Den 1 januari 1944 fick han befälet över Reichsgrenadier-Division Hoch- und Deutschmeister som stred i Italien. Han placerades åter i befälsreserven den 1 maj. Den 26 juni blev han åter divisionsbefälhavare när han tog över den nyuppställda 73. Infanterie-Division i Ungern.

73. Infanterie-Division förflyttades i juli till den polska huvudstaden Warszawa. Den 29 juli tillfångatogs Friedrich von Franek i strider öster om staden. Han frisläpptes 1948.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

 • Järnkorset av andra klass –
 • RK des k.u.k. Österr. Militär-Maria-Theresia-Ordens – 10 juni 1921
 • k.u.k. Österr. Erinnerungs-Kreuz 1912/1913
 • k.u.k. Österr. Militär-Verdienstkreuz III. Klasse mit der Kriegsdekoration
 • k.u.k. Österr. Bronzene Militär-Verdienst-Medaille (“Signum Laudis”) am Bande des Militär-Verdienstkreuzes mit Schwertern
 • k.u.k. Österr. Silberne Militär-Verdienst-Medaille (“Signum Laudis”) am Bande des Militär-Verdienstkreuzes mit Schwertern
 • k.u.k. Österr. Karl-Truppen-Kreuz
 • k.u.k. Österr. Verwundetenmedaille mit 3. Mittelstreifen
 • k.u.k. Österr. Goldene Tapferkeitsmedaille für Offiziere
 • Österr. Kriegs-Erinnerungs-Medaille mit Schwertern
 • Hederskorset för frontsoldater –

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget