Erwin Reichel

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Sturmbannführer Erwin Reichel, född den 11 mars 1911, död den 28 februari 1943, var en österrikisk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Reichel tjänstgjorde i SS-Division Wikingöstfronten och stupade som befälhavare för SS-Panzergrenadier-Regiment 10 Westland. Han förlänades samma dag med riddarkorset.

SS-VT

Erwin Reichel föddes i Wien. 1929 gick han med i Oberland Freikorps. Därefter började han tjänstgöra i den österrikiska armén innan han 1934 valde att gå med i SS-VT. Han var även medlem i NSDAP.

Reichel deltog i fälttåget i Polen 1939 och i fälttåget i väst 1940, och förlänades med järnkorset av andra respektive första klass. Under det sistnämnda fälttåget tjänstgjorde Reichel som adjutant till Felix Steiner som ledde SS-Regiment Deutschland. När sedan Steiner förflyttades för att bli befälhavare för den nya divisionen SS-Division Wiking följde Reichel efter och blev divisionens kvartersmästare i mars 1941. I september blev han istället Ia (operationschef i staben).

Westland

Den 12 januari 1943 fick Reichel befälet över SS-Panzergrenadier-Regiment 10 Westland sedan hans företrädare SS-Obersturmbannführer Harry Polewacz stupat. Erwin Reichel hann inte vara regementesbefälhavare i mer än drygt en månad innan han själv den 28 februari 1943 avled på Kriegslazarett Dnjepropetrowsk till följd att de svåra skador han ådragit sig. Samma dag förlänades han med riddarkorset.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget