Ernst Hammer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Ernst Hammer, född den 20 oktober 1884, död den 2 december 1957, var en österrikisk officer i Heer under andra världskriget.

Under första världskriget tjänstgjorde han som artilleriofficer och hade flera stabstjänster. Efter kriget tjänstgjorde han inom krigministeriet och hade senare högt uppsatta stabstjänster. I samband med den tyska annekteringen, Anschluss, i mars 1938 inträdde han i den tyska krigsmakten. Där fick han efter utbildning och praktiktjänstgöring den 1 april 1939 tjänsten som Artillerie-Kommandeur 32 (Arko 32).

Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 lämnade han sin tjänst och fick istället befälet över 75. Infanterie-Division. Den nybildade divisionen stationerades i ställningar vid västfronten. Under fälttåget i västs första fas, Fall Gelb, stannade han med sin division kvar i sina försvarsställningar. Under fälttågets andra fas, Fall Rot, attackerade de genom Maginotlinjen. Efter den franska kapitulationen förflyttades divisionen till Polen för ockupations- och bevakningsuppgifter.

Sommaren 1941 ledde Hammer divisionen i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, och framryckte på den södra delen av östfronten. De korsade floden Bug, stred i området kring Dubno och fortsatte österut till Kiev där de var en del av inringningsoperationen. Den 20 december 1941 förlänades Hammer med riddarkorset för sina insatser. Under vintern/våren 1941/1942 höll hans division ställningar i området söder om Belgorod. I september insjuknade han allvarligt och tvingades lämna sitt befäl. Den 10 november fick han befälet över en reservdivision vid hemmafronten. Denna division sattes på grund av krigsutvecklingen akut i området sydöst om Arnhem dagen efter den allierade luftlandsättningsoperationen mot staden (divisionens numerära styrka var denna dag 9 607 man). Den 4 november 1944 omorganiserades divisionen till 190. Infanterie-Division med Hammer som fortsatt befälhavare.

Striderna på västfronten fortsatte och hans divisionen inringades under våren i Ruhrfickan och hade svåra förluster. Divisionen upplöstes och den 13 april 1945 gick Hammer i amerikansk krigfångenskap. Han frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

  • Järnkorset av andra klass –
  • Järnkorset av första klass –
  • Hederskorset för frontsoldater –
  • Österreichische Kriegs-Erinnerungsmedallie mit Schwerten
  • Ungarische Kriegs-Erinnerungsmedallie mit Schwerten

Mellankrigstiden

  • Österreichisches Silbernes Verdienstzeichen
  • Österreichisches Karl-Truppenkreuz

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget