Erich von Bogen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Erich von Bogen, född den 14 augusti 1893, död den 3 september 1972, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 fick han befälet över ett infanteriregemente som placerades i ställningar vid västfronten. I mars 1940 tvingades han lämna sitt regemente på grund av sjukdom. Den 22 maj fick han befälet över ett annat infanteriregemente som stred i södra Belgien och sedermera i Frankrike. Efter fälttåget tjänstgjorde hans regemente som ockupationsstyrka i Belgien. I maj 1941 förflyttades de till Ostpreussen och deltog från den 22 juni i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, och framryckte på den norra delen av östfronten. Den 14 augusti sårades han allvarligt och fick tillbringa en tid på sjukhus.

Efter att von Bogen skrivits ut från sjukhuset i mitten av september började han tjänstgöra vid pansarskolan. Han stannade ett år där innan han åter förflyttades till östfronten till Armégrupp A:s befälsreserv. Han fick den 25 september 1942 befälet över ett infanteriregemente som stred i Kaukasus. Från mitten av december och en dryg månad framåt fick han befälet över den division, 370. Infanterie-Division, hans regemente tillhörde.

Efter en tid i befälsreserven fick von Bogen den 15 mars 1943 en tjänst som General für besondere Aufgaben (general för speciella uppgifter) inom Armégrupp Mitt. I november placerades han åter i befälsreserven och genomgick även en utbildning för blivande divisionsbefälhavare.

I januari 1944 återvände von Bogen till östfronten och fick den 25 januari befälet över 302. Infanterie-Division som stred vid Nikopol på den södra delen av östfronten. I samband med den sovjetiska Jassy–Kisjinjov-operationen mot Rumänien i augusti 1944 gick von Bogen den 25 augusti i sovjetisk krigsfångenskap. Han frisläpptes 1955.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

  • Järnkorset av andra klass –
  • Järnkorset av första klass –
  • Nämnd i Ehrenblatt des Heeres – 7 april 1944
  • Kommandeurkreuz II. Klasse des Kgl. Schwedischen Wasa-Ordens
  • Wehrmacht-Dienstauszeichnung IV. bis I. Klasse

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget