Civilisation

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Civilisation, är en term grundad på det latinska ordet civilis, (stads-)medborgare.

Civilisation används idag som ett begrepp för en kultur som uppnått ett visst stadium av utveckling, eller som ett begrepp för en grupps eller stats uppförande.

Enligt definitionen av civilisation som en kultur med administration och lagar, skriftspråk och tillämpning av teknologi, uppstod de första civilisationerna i Mellanöstern omkring 3000 f.Kr. (suméerna), i Medelhavsområdet omkring 2000 f.Kr., i Kina omkring 1500 f.Kr., i Amerika omkring 500 f.Kr., och i Nordeuropa omkring år 1, och i delar av Afrika omkring 1500 e.Kr. (undantag Egypten).

Den andra definitionen av civilisation betecknar hur civilisationerna uppför sig. Japan och Tyskland betraktades av segermakterna som ociviliserade nationer under Andra världskriget. USA betecknade under 1990-talet och framåt framförallt Irak, Iran och Nordkorea som urtypen för ociviliserade stater. En civiliserad stat har under efterkrigstiden kännetecknats av respekt för FN:s mänskliga rättigheter.

En civilisation kan även definieras utifrån sin värdegrund. Den europeiska civilisation bygger på [[kristendom]en och humanismens värderingar, medan den islamiska civilisationen bygger på islams traditioner. När dessa två civilisationer möts uppstår en konflikt eftersom deras värderingar går isär på många grundläggande punkter.