1870-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök


Händelser 1870


Händelser 1871

 • Den 10 maj - Freden i Frankfurt am Main, där Frankrike får avstå Elsass-Lothringen till Tyskland, avslutar officiellt det fransk-tyska kriget 1870-71.
 • Den 18 juli - Stockholm centralstation invigs.
 • Den 30 augusti - Ernest Rutherford, brittisk-nyzeeländsk fysiker, nobelpristagare föds.
 • Den 3 oktober - Hjalmar Stolpe inleder arkeologiska utgrävningar på Björkö för att finna Birka.

Övrigt

 • Den svenska nordvästra stambanan mellan Laxå och Charlottenberg står färdig.
 • De svenska och norska järnvägsnäten knyts samman i Arvika.
 • Den svenska skärgårdsflottan avskaffas, eftersom den har blivit föråldrad, när ång- och pansarfartyg mer och mer börjar göra sitt intåg i sjöfarten.
 • Charles Darwins Om arternas uppkomst utkommer på svenska.
 • Kejsardömet Tyskland grundas.


Händelser 1872

Övrigt

 • Betty Pettersson från Visby blir Sveriges första kvinnliga student.
 • Den svenska rätten att friköpa sig från beväringstjänst upphör.
 • I Malmö blir de schweiziska bröderna Cloetta de första som startar fabriksmässig chokladframställning i Sverige med sin "Ång-Choklad-Fabrik".


Händelser 1873


Händelser 1874

Övrigt

 • I Sverige erhåller gift kvinna rätt att själv förvalta sin arbetsförtjänst/inkomst.
 • Svenska kvinnor får rätt att bedriva högre studier, även inom teologi och juridik.


Händelser 1875

Övrigt

 • En svensk hälsovårdsstadga införs och innebär bland annat att hushållsavfall ska kastas i tunnor istället för gropar.
 • Den svenska riksdagen beslutar att införa metersystemet med en övergångsperiod fram till 1888.
 • Första delen av den äldre upplagan av uppslagsverket Nordisk familjebok utkommer.
 • Ett reglemente för prostituerade utfärdas i Stockholm.
 • I Sverige genomförs en Ni-reform. Alla skall i fortsättningen tilltalas med "Ni", inte titel, som tidigare.
 • Alfred Nobel uppfinner spränggelatinet.
 • De sista och strängaste reglerna för prostituerade införs i Stockholm. De måste ha med sig ett sundhetsbevis och bli medicinskt undersökta två gånger i veckan. Dessa regler upphävs först 1918.


Händelser 1876

Övrigt

 • Lars Magnus Ericsson öppnar en liten firma för telegrafisk utrustning i Stockholm. Den blir grunden till telefonföretaget LM Ericsson (nuvarande Ericsson).
 • Då metersystemet så smått börjar införas i Sverige upphör bruket att sätta upp milstolpar i landet.


Händelser 1877

 • Den 24 april - Det rysk-turkiska kriget 1877-78 bryter ut, då Ryssland förklarar krig mot det osmanska riket.

Övrigt

 • Gustaf de Laval tillverkar en handdriven separator för mjölk.
 • Det statliga svenska Telegrafverket presenterar telefonen för regeringen och framhåller då nackdelen, att telefonen inte kan producera skrivna meddelanden.
 • Telefonen börjar tas i bruk i Sverige.
 • Det svenska Sundhetskollegium ombildas till Medicinalstyrelsen.
 • Det manuella påfyllandet av askarna ersätts av automatisk askpåfyllning vid Jönköpings Tändsticksfabrik.
 • Uppfinnaren Alfred Nobel förbättrar sin uppfinning dynamiten.
 • Sveriges nationalbibiliotek, Kongl. Biblioteket, får egen byggnad i Humlegården i Stockholm.
 • Offentliga avrättningar förbjuds i Sverige.


Händelser 1878

 • Den 16 mars - Ön Saint-Barthélemy, Sveriges sista koloni, som Gustav III förvärvade 1784, säljs tillbaka till Frankrike.
 • Den 1 november - I Sverige införs en läroverksstadga som delar in läroverksstadierna i "högre allmänna läroverket" med 9-årig studiegång fram till slutexamen och ett lägre läroverk med 3- eller 5-årig studiegång och utan slutexamen.
 • Den 22 november - Metersystemet införs officiellt i Sverige.

Övrigt

 • Gustav de Laval uppfinner separatorn, som snabbt kan separera grädden från mjölken, och grundar AB Separator.
 • Ericsson börjar tillverka bordstelefonen, men eftersom telefonens uppfinnare, Alexander Graham Bell, har patent på telefonen, kan bellkoncernen blockera den svenska marknaden.


Händelser 1879

 • Den 1 januari - Gemensam tid för hela Sverige, Järnvägstid eller Normaltid, införs.
 • Den 25 februari - Sveriges första skidtävling hålls i Bellevueparken i Stockholm.
 • Den 5 juni - Sundsvallsstrejken avslutas.
 • Den 20 juli - Adolf Erik Nordenskiöld ankommer med sitt fartyg Vega till Berings sund och har därmed fullbordat Nordostpassagen.
 • Den 31 december - Thomas Edisons första offentliga demonstration av det elektriska ljuset äger rum i Menlo Park i New Jersey.

Övrigt