Hjalmar Stolpe

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Hjalmar Stolpe. Foto: Biogr. Lexikon, 1906.

Knut Hjalmar Stolpe, född den 23 april år 1841 i Gävle, död den 27 januari år 1905. Arkeolog, etnograf, professor.

Stolpe föddes den 23 april i Gävle år 1841 och tog studenten i Uppsala år 1860. Han blev fil. kand. år 1870, fil dr. år 1872 och året efter blev han docent i nordisk arkeologi vid Lunds universitet.

När det Antropologiska sällskapet bildades år 1873 drogs riktlinjerna upp av Gustaf Retzius och Hjalmar Stolpe.

Under hösten år 1871 inledde Stolpe undersökningar på Björkö, vilka pågick fram till år 1881. Han undersökte såväl det forna Birka och ca 1.200 gravar från 800- och 900-talen. Därefter påbörjade han undersökningar av äldre gravar i norra Uppland och undersökte åren 1891-92 en grotta på Stora Karlsö utanför Gotland.

Stolpe deltog som etnograf i en världsomsegling och gjorde bl.a. undersökningar i Chile, Peru, Söderhavsöarna och Indien. År 1886 anordes en etnografisk utställning i Arvfurstens palats där Stolpe ställde ut över 7.500 föremål från sina undersökningar.

Höstterminen år 1888 förestod han professuren i kulturhistoria vid Stockholms Högskola och var även lärare i etnografi.

Han ägnade mycket tid åt att studera naturfolkens ornamentik. Med sitt arbete Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik 1890-91 anses Stolpe ha lagt grunden till modern forskning om naturfolkens ornamentik.

År 1899 blev han föreståndare för Riksmuseets etnografiska avdelning och utnämndes år 1902 till professor och intendent. Samma år representerade han Sverige vid den sammanträdande Amerikanistkongressen i New York.

Bibliografi i urval

  • Naturhistoriska och archaeologiska undersökningar på Björkö i Mälaren. (1872)
  • Björkö-fyndet. Beskrifning öfver fornsaker från Nordens yngre jernålder funna på Björkö i Mälaren. (1874)
  • Grafundersökningar på Björkö. (1876)
  • Den allmänna etnografiska utställningen. (1879)
  • Påsk-ön i Stilla oceanen. Anteckningar. (1883)
  • Studier i amerikansk ornamentik - ett bidrag till ornamentens biologi. (1896)
  • Utvecklings-företeelser i naturfolkens ornamentik. Etnografisk undersökning af Hjalmar Stolpe. Biografi öfver Hjalmar Stolpe, af Gustaf Retzius. (1911)
  • Graffältet vid Vendel / undersökt af Hjalmar Stolpe; beskrifvet af Hj. Stolpe och T. J. Arne ; teckningarne utförda af O. Sörling (1912)
  • Birka. 1, Hjalmar Stolpes grafundersökningar beskrifna af Gustaf Hallström. Teckningar utförda af O. Sörling. (1913)
Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen 1886.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Framstående svenskar