1470-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Händelser 1470


Händelser 1471


Händelser 1472


Händelser 1473


Händelser 1474

  • Svensk besättning inläggs på Revals fästning.
  • De svenska skomakarnas skråordning utfärdas.


Händelser 1475

  • Svensk besättning inläggs på Narva fästning, vilket avslutar kriget i Livland.
  • Fästningen Nyslott (Olofsborg) i Finland anläggs av länsherren där, Erik Axelsson (Tott), till skydd mot ryssarna. Sedan dessa retat sig på den nya fästningen utbryter krig mellan Sverige och Ryssland.
  • Stillestånd sluts med ryssarna i december detta år (eller januari 1476), vilket avslutar kriget.
  • Viborg får en utbyggd stadsmur.
  • Sten Sture den äldre låter avrätta den i Västsverige mycket populäre kaparhövdingen och före detta befälhavaren på Älvsborgs fästning, Otto Torbjörnsson.


Händelser 1476


Händelser 1477


Händelser 1478

  • Svenskarna skickar en ny krigsexpedition till Livland, för att skydda biskop Sylvester i Riga mot Tyska orden. Svenskarna tvingas dock kapitulera till Tyska orden i Livland under vintern.


Händelser 1479