White nationalism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

White nationalism, på svenska "vit nationalism", är en ideologi som syftar till att försvara den vita rasen och dess intressen oavsett var i världen vita må finnas.

Ideologin utvecklades i USA ifrån ideologer som David Duke, William Pierce och Jared Taylor. Trots att dessa inte må vara överens om vilka problem som är de viktigaste eller vilka hot som är de farligaste, instämmer alla att underlaget för att bevara västvärlden är att individer av europeiskt ursprung motsvarar majoriteten av dess befolkning. Dessutom innebär ideologin att den vita rasen, som biologisk enhet, har vissa intressen, inte minst sin överlevnad, som måste försvaras.

Till skillnad från vanliga nationalismer, utgör den vita nationalismens huvudangelägenheten ras och inte etnicitet. Detta är inte oväntat med tanke på att idéen utvecklades i USA, där vita härstammar från olika europeiska etniciteter som binds socialt samman på ett rasligt sätt. På så sätt liknar den vita nationalismen nationalsocialismen, eftersom båda ideologier förespråkar ras som det kriterium efter vilket människor först och främst ska indelas.