Vg 85

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Runstensfragment i Falköping
180px
(fotografi av runstenen)
Namn Runstensfragment i Falköping
Beteckning Vg 85
Plats Stora Dala
Kommun Falköping
Socken Dala
Härad Gudhem
Ursprunglig plats Nej
Placering Parken Stora Dala
Datering
Föremål Fragment av en runsten
Material Kalksten
Mått 0,35 meter x 0,40 meter
Koordinater X = 6460715 Y = 1381556


Vg 85, Runstensfragment i Falköping är ett runstensfragment i Falköping, Västergötland.

Inskription

Inskriptionen lyder: "… Harald … efter kik…"

... haralt(r) * -... ---iR * kik * -...

Information

Detta runstensfragment påträffades 1938 i en stenmur från 1870-talet vid "Dala domarsäte" 200 meter norr om Stora Dala Säteri. På den ristade ytan finns rester av murbruk som visar att den varit inmurad någonstans. Runstenen finns inte dokumenterad av någon tidigare än 1938.

En kyrkoherde skriver den 23 februari 1667 i sin redogörelse för socknens fornminnen till Ransakningarna: "Angåendes Daala försambling, så hafwer iagh medh flijt ransakat och efterfrågat om alt det som uthj Placatet påbiudes, och hafwer i sanning förnumet att här hafwa alldrig aff whurminness tijdh waret sedde någre steenar antingen medh Rune Bokstäfwer, andre gamble skrifter eller bilder uthugne".

Runstensfragmentet ligger nu på en kalkstenspelare, som förr bar upp ett solur, på den öppna platsen i parken vid Stora Dala, ungefär 40 meter öster om muren vid den gamla kyrkplatsen i Dala.

På tre stenar ungefär 150 meter norr om Vg 85 har på 1790-talet Per Tham ristat in tre gamla Göthiska ordspråk. Dessa stenar som står vid vägkorset i Dala kan mycket väl vara som ortstraditionen säger, lämningar efter en gammal domarring.

Se även

Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter
Runsten3.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Runor