Theodor Holmberg

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Theodor Holmberg. Foto. Biogr. lexikon.

Gustaf Henrik Theodor Holmberg. 1853-1935. Folkhögskoleföreståndare. Författare. Gift med Cecilia Bååth-Holmberg.

Han föddes i Gärdslöf i Skåne den 12 januari 1853 och tog studenten i Lund 1871. Han blev fil. kand 1876 och samma år föreståndare på Tärna folkhögskola.

I många av hans tal och skrifter kan man se hans vilja att kultivera den uppväxande ungdomen och ge den upplysning och vägledning.

Bibliografi i urval

 • Soldatens sångbok. (1893)
 • Livets bärande krafter. Maningar till unge män. (1895)
 • Några tankar om svenskt kungadöme. (1897)
 • Kamp och offer. (1898) Tal till eleverna i Tärna folkhögskola.
 • Preussens fall och pånyttfödelse i det 19e seklets början. (1898)
 • Ett fult eller ett skönt lif? (1900)
 • Den värnpliktige, utvandringen och försvaret. (1903)
 • Våra unga krigare och kärleken till fosterlandet. (1905)
 • Hvad Gustaf-Adolfs-förbundet är och vill vara. (1907)
 • Svensk nationaldemokrati. Föredrag hållet i samfundet Sveriges väl i Malmö 1906. (1907)
 • Tre villkor för svensk folklycka. Ett ungdomsföredrag. (1910)
 • Osunda kulturriktningar inom litteratur, press och teater. (1912)
 • Medborgarsinne och fosterland. Föredrag hållet vid Hans Maj:t Konung Gustaf V:s besök å Tärna folkhögskola den 11 februari 1912. (1912)
 • Ljusmän och ljusbrytningar. (1917)
 • Cyniska bokförlag. (1918) Om bokutgivningen på Bonniers och Dahlbergs förlag.
 • Är vår kristna tro föråldrad? Lekmannaord till lekmän. (1920)
 • Ord till unge män. (1921)
 • Vad lever du för? (1922)
 • Inför fyrahundraårsminnet av Gustav Vasa. (1923)
 • Ungdom och tidstankar. (1924)
 • Ungdom, kärlek och sedligt liv. (1927)
 • Människor och kulturbilder från 1800-talet. Knutna kring Lars Paulus Holmberg kyrkoman och politiker. (1928)
 • En högermans tankar om kristendom och folkbildning. (1928)
 • Livets största kraft. (1928)
 • Huvud och hjärta.(1930)
 • Den svenska kyrkan. Till svenska hem. (1931)
Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen 1886.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Framstående svenskar