Cecilia Bååth-Holmberg

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Cecilia Bååth-Holmberg.

Cecilia Bååth-Holmberg, född år 1857 och avliden år 1920, författarinna.

Hon föddes i Malmö den 1 mars 1857. 1881 blev hon föreståndare för den kvinnliga folkhögskolan i Tärna. Hon var mycket beläst och producerade ett stort antal artiklar, böcker och skrifter. Hennes förmåga att göra historiska bedömningar ansågs mycket god. Cecilia var syster till Albert Ulrik Bååth. Gift med Theodor Holmberg.

Bibliografi i urval

 • Björnstjerne Björnson som författare, politiker och personlighet. * Ett utkast. (1885)
 • Sydskånska teckningar. (1886)
 • 400 sånger. (1886-1887) Cecilia Holmberg och Theodor Holmberg.
 • "Frihetens sångar-ätt" i Sverige på 1840-talet. (1889)
 • Carl XV som enskild man, konung och konstnär. (1891)
 • Charles G. Gordon. En lifsbild. (1894)
 • Spillror och andra berättelser. (1894)
 • Landsbygdsinteriörer. (1895)
 • Kampen för och emot negerslafveriet. Ett blad ur Förenta staternas historia. (1896)
 • Pepita och andra berättelser. (1899)
 • Skola vi taga vård om våra fabriksflickor? (1900)
 • Det skandinaviska sjömanshemmet i Calcutta. En maning och ett upprop. (1900)
 • I häfdernas hall. Verklighetssagor för de unga. (1900)
 • En svensk storman. En bild från Karl Johans dagar. (1901)
 • Skogsboda gård. (1902)
 • Wilhelm von Schwerin. (1904)
 • Västmanland. Intryck och bilder. (1904)
 • Nytt nationalvärn. En vädjan till svenska folkets representanter i riksdag och kulturlif. (1904)
 • När seklet var ungt. Berättelse från det gamla Lund. (1905)
 • Schiller. En lefnadsteckning. (1905)
 • Vid högsommartid i Neckardalen. (1905)
 • Arbetets ära och glädje. (1906)
 • Social pånyttfödelse. (1906)
 • Låtom oss lefva för barnen. (1906)
 • En nationalhelgedom. Körnermuseet i Dresden. (1906)
 • Far och son. Ett hems historia (1907)
 • Skogsboda gård. (1908)
 • Om de solida kropparnas elasticitet. (1909)
 • Giuseppe Garibaldi. (1909)
 • Morfars bok. Minnen och bilder från Tegnérska tiden. (1910)
 • Hvad unga landtflickor behöfva veta. Inledningsföredrag till undervisning i fysiologi och hygien vid Tärna folkhögskola för kvinnor. (1912)
 • Äro goda och billiga folknöjen obehöfliga i Sverige?. (1912)
 • Förädlande folknöjen. (1912)
 • Tyrolarnes frihetsstrid. Ett litet folks kamp för frihet och fosterland. (1912)
 • En svensk flickas dagbok under krigsfångenskap i Ryssland 1808-1809. (1912) Av Adelaide von Hauswolff med Förord av Cecilia Bååth-Holmberg.
 • Förräderiets spel i kampen om Finland. (1912)
 • Frans Suell, den store Malmöborgaren. En kulturskildring. (1913)
 • Sol och sommar. Teckningar och intryck från Mellaneuropa (1913)
 • Hemma i Sverige. Minnen och bilder (1914)
 • Människor av eld och tro. (1915)
 • Ett förgätet folks återuppvaknande. (1915)
 • Från gammal tid och ny. (1916)
 • Människor av eld och tro. (1917)
 • I heta striders land. Skånska bilder och minnen. (1917)
 • Orter och människor. (1918)
 • Vid slott och sund. Intryck och livsbilder. (1919)
 • Från drottningens ö. Öland. Bilder och stämningar. (1920)
 • Förädlande folknöjen. 124 program för uppläsningsaftnar på land och i stad. (1928)
Adolf Erik Nordenskiöld målad av Georg von Rosen 1886.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Framstående svenskar