Samiskt Informationscentrum

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Samiskt Informationscentrum, med säte i Östersund är ett nationalistiskt informationscenter för den etniska gruppen samer och Sápmi. Det samiska informationscentret, som invigdes den 29 augusti 2005, är en del av Sametingets myndighetsuppdrag. Uppdraget är nationellt med direktiv från regeringen, genom det så kallade regleringsbrevet. Verksamhetsledare är Nils Gustav Labba.


Information från webbplats

    "Det finns mycket som tyder på att samerna inte bara är Skandinaviens urinvånare. Modern genetisk och arkeologisk forskning pekar mot att dagens samer är de sista resterna av hela Europas ursprungsbefolkning. Det idag äldsta levande folket, med en unik sammansättning gener, som härstammar från fångstfolket som följde inlandsisens smältande rand till Skandinavien".– Samiskt Informationscentrum, Landet Sápmi och dess folk - oktober 2010


    "De samiska ungdomarna är stolta över sin kultur och identitet. Det är det positiva. Det negativa är att samhället inte lever upp till sina förpliktelser. Mycket återstår innan samiska barn och ungdomars rättigheter är tillgodosedda".– Samiskt Informationscentrum, Stolta men kritiska - maj 2008

Källor