SS-Grenadier-Regiment 1 Landstorm Nederland

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Grenadier-Regiment 1 Landstorm Nederland var ett regemente inom Waffen-SS under andra världskriget. Det bildades den 12 mars 1943 under namnet SS-Grenadier-Regiment 1 Landwacht Niederlande. Regementet var ett slags hemvärnsförband bestående av nederländska frivilliga (de flesta befäl var dock tyska). Syftet var att försvara Nederländerna mot utländska fiender och mot inhemska partisaner. Den 16 oktober 1943 byttes namnet till Landstorm Nederland.

Många, speciellt under 1944, anmälde sig frivilligt till Landstorm Nederland. Detta innebar att man fick försörjning, kost och logi, samt slapp tjänstgöra i arbetstjänsten. Dessutom var förbandet ett territorialförband så de behövde inte oroa sig för att förflyttas till östfronten. Regementet var inledningsvis inte ett fullvärdigt förband inom Waffen-SS, vilket tydligast visas genom att de inte fick bära SS-runorna på uniformens kragspeglar. Officerarna och underofficerarna var i regel tyska varav många var veteraner från östfronten. För att även få in nederländska befäl i förbandet förflyttades 130 nederländska veteraner från divisionerna Wiking och Nederland, men ingen av dem blev aldrig högre än kompanibefälhavare.

Ledaren för det nederländska partiet Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) Anton Mussert var mycket nöjd med bildandet av Landstorm Nederland och uppmuntrade medlemmarna i NSB att gå med. Han såg dessutom förbandet (tillsammans med andra nederländska frivilligförband) som en kärna varifrån den nya nederländska armén kunde bildas.

I september 1944 förflyttades I. och II. bataljonen ur Landstorm Nederland till Albertkanalen i norra Belgien (den tredje bataljonen ansågs inte fått tillräckligt med utbildning). De två dåligt utrustade och oerfarna bataljonerna försvarade kanalen mot en nederländsk exilbrigad i allierad tjänst. Soldaterna ur Landstorm Nederland hade stora svårigheter med uppgiften och drogs i oktober tillbaka från frontlinjen.

Den 17 september 1944 inleddes operation Marketgarden, en allierad luftlandsättningsoperation mot bland annat Arnhem. Landstorm Nederlands III. bataljon förflyttades till Arnhem och underställdes 9. SS-Panzer-Division "Hohenstaufen". Hohenstaufens befälhavare Walter Harzer placerade inledningsvis bataljonen i reserven, men placerades snart i Sperrverband Spindler som hade defensiva uppgifter. Under natten mellan den 20 och 21 september anlände bataljonen med cykel till sina ställningar. De stred mot brittiska styrkor runt Elst.

Regementet fick namnet SS-Freiwilligen-Regiment 83 Landstorm Nederland när Landstorm Nederland den 2 november 1944 utökades till en brigad, SS-Freiwilligen-Grenadier-Brigade Landstorm Nederland.

Befälhavare

Numerär styrka

Organisation

  • Stabskompanie
  • I./1. Rgt. Landstorm Nederland
  • II./1. Rgt. Landstorm Nederland
  • III./1. Rgt. Landstorm Nederland
  • Flak-Batterie

Källor


Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget