Richard Baltzer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Richard Baltzer, född den 1 juni 1886, avrättad den 10 maj 1945, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Efter att har tjänstgjort inom polisen under mellankrigstiden återinträdde han i krigsmakten våren 1936. Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 fick han befälet över 217. Infanterie-Division som bildades från Landwehr-Kommandeur Allenstein som Baltzer hade befälet över. Under fälttåget i Polen var hans division en reservdivision, men deltog i inringningen och erövringen av den polska huvudstaden Warszawa. Efter fälttåget stannade han med sin division kvar i Polen som ockupationsstyrka.

Under fälttåget i väst 1940 framryckte de huvudsakligen som en reservdivision och efter den franska kapitulationen började de förflyttats till sina hemtrakter i Ostpreussen. Sommaren 1941 deltog 217. Infanterie-Division i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, och framryckte på den norra delen av östfronten. Baltzer ledde divisionen i framryckningen genom Baltikum och operation Beowulf II (erövringarna av de baltiska öarna i Östersjön).

Våren 1942 lämnade han sin division och placerades i befälsreserven. Den 15 augusti återinträdde han i tjänst när han fick befälet över en reserv- och utbildningsdivision vid hemmafronten. Efter ytterligare några månader i befälsreserven fick han den 25 mars 1944 befälet över 182. Reserve-Division som var stationerad i området kring den franska huvudstaden Paris. Efter den allierade landstigningen i Normandie under sommaren blev han med sin division i juli insatt i striderna och led svåra förluster. Under hösten förflyttades de kvarvarande delarna av divisionen till Slovakien där Baltzer i mitten av oktober arbetet med att bygga upp sin division igen. Våren 1945 bytte divisionen namn till 182. Infanterie-Division och sattes in i striderna i Slovakien.

Richard Baltzer avrättades dagarna efter krigsslutet i Prag.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget