Karma

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Karma är ett religiöst begrepp som används främst inom hinduismen och buddhismen. Ordagrant betyder karma "handling" och kan ses som resultatet av hur individen följt den obevekliga moraliska lagen. Ett bra karma resulterar i återfödelse i ett högre och bättre kast eller i bästa fall moksha, det vill säga; befrielse från återfödelse. Ett dåligt karma resulterar i återfödelse i ett lägre kast eller som ett djur. Bra respektive dåligt karma styrs av individens val av handlingar i moraliska situationer.

Definition

Med varje handling en person gör samtidigt som han tar emot andras handlingar, ändras man. Denna ändrade personlighet och den värld han lever i är helheten av en persons karma. Karma skall inte förväxlas med öde. Ödet innebär att en människas liv är förutbestämt av en högre makt och att han inte har någon kontroll över sin framtid. Karma å andra sidan kan förändras. Eftersom människan är en medveten varelse kan han bli medveten om sin karma och därmed sträva till att ändra skeendet av händelser. I Dhammapada hittar vi följande ord; "Allt som vi är, är ett resultat av vad vi har tänkt, det är grundat på våra tankar och består av våra tankar."

Vad vi är alltså helt beroende av vad vi tänker. Därför är essensen av människans karaktär beroende av hans "goda" tankar, handlingar och ord. Samtidigt, om personen hänfaller sig till negativa tankar, påverkar dessa tankar alltid honom till negativa ord och handlingar.

Buddha.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Buddhism

Se även