Dharma

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Dharma är lagen som "upprätthåller, stöder och bevarar ordningen i universum". De som följer dharma kan bli tillfredställda och lyckliga. Hinduismen, Jainismen och Sikhismen har alla konceptet med Dharma i sin filosofi, där Hinduismen är den ursprungliga och äldsta läran. Även om det skiljer sig i detaljerna så delar man åsikten att målet med det mänskliga livet är frigörelse oavsett om det är frälsning i form av moksha eller nirvana. Inom Sikhismen är personlig frigörelse inte målet; målet är att frigöra sig från det världsliga och följa sin Guru.

Hinduismen anser att dharma är grundpelaren för allt liv.

Bra dharma=bra karma

Hinduismen accepterar reinkarnationskonceptet och vad som bestämmer vad man skall bli i nästa liv är karma vilket är alla handlingar som en person utfört i kropp och själ under sin livstid. I syfte att få bra karma är det viktigt att man lever livet enligt dharma. Det inkluderar att göra vad som är rätt för individen, familjen, sin klass eller kast men också för universum självt. Dharma är den kosmiska normen och går man emot den kan det resultera i dålig karma. Så dharma påverkar framtiden med den samlade karman i världen. Därför är ens dharma-leverne i nästa liv nödvändigt för att åtnjuta resultaten av ens föregående karma.

Manu Dharma

Hinduism är religionen som föreslår metoder för att uppnå förening med det Högsta alltet och att slippa bli återfödd. Manu som skrev Manusmriti, reglerna för Hinduismen, beskriver tio viktiga regler för att efterleva Dharma.

  1. Tålamod (Dhriti) Den viktigaste regeln inom Dharma. Den är grunden för allt tro. Om du inte har tålamod kan du inte uppnå någonting någonstans.
  2. Förlåtelse (Kshama) Förlåtelse kommer ur tålamod och banar vägen till ett gott liv. Man måste förlåta sig själv såväl som andra för att överkomma konflikten mellan ”egot” och bland andra. Där det finns förlåtelse finns det inget rum för slitningar och gräl.
  3. Fromhet och självkontroll (Darna) Där det finns kontroll över sinnena, blir beroendet av en högre makt nödvändigt. Detta leder till ett liv i fromhet.
  4. Ärlighet (Asteya) Ärlighet stärker livet. Det förvissar om fred och framgång. Sanningen är vägledd och vaktad av ärligheten.
  5. Helighet (Shauch) Helighet kommer från kontroll över sinnena. Det är perfektionen av livet.
  6. Kontroll över sinnena (Indralya-nigrah) Självkontroll är basen för en perfekt personlighet. Det är genom sinnenas begär som allt ont föds. Begär är roten till allt ont. Det är vad herren Buddha också fastslagit i sin Dhammam.
  7. Resonerande (Dhi) Människan är ett rationellt djur. Det gör honom till en överlägsen skapelse. Det är hans argumentering och resonerande som vägleder honom över alla vägar. Det är resonerandet som hjälper honom att anpassa sig till Dharmas lagar.
  8. Lärande och kunskap (Vidya) Konstant lärande hjälper en att resonera och bli upplyst och för en närmare Brahman.
  9. Sanningen (Sataya) Sanningen definierar det Högre alltet. Resonerande och kunskap är sammanflätat och det leder en in på sanningens väg.
  10. Avsaknad av ilska (Krodha) Ilska förstör allt. Även visa män som fått makten genom sin hängivna ”Tapasya” föll offer för ilskans eld. Ilska förstör all godhet som du får genom att göra goda saker.

Dharma inom Buddhismen

Huvudartikel: Den ädla åttafaldiga vägen

Inom buddhismen är dharma Buddhas lära om ens personliga väg till upplysning.

Buddha.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Buddhism

Källa