Ragnhildsholmen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Ragnhildsholmen sett österifrån. Foto: Nordisk bildbyrå
Ruinerna inne på borggården. Foto: Nordisk bildbyrå

Borgen på Ragnhildsholmen ligger vid Nordre älv utanför Kungälv. Den byggdes på mitten av 1200-talet av Norges dåvarande kung Håkon IV Håkonsson.

Placeringen av borgen tyder på att dess huvudsakliga syfte var att bevaka hamninloppet till den medeltida staden Kungahälla. Borgen var på den här tiden helt omgiven av vatten och ansågs vara den starkaste borgen av sitt slag i Norden på grund av sitt strategiska läge, högt uppe på en kulle.

I borgen bodde knektar och deras befälhavare, men även styresmän med nära anknytning till kungamakten. Medborgare från södra Bohuslän som dömts för dråp skickades till Kungahälla. Ringmuren är byggd av sten, tillbyggnader och reparationer i tegel. Hela borggården mäter totalt 36 x 40 meter. Innanför muren fanns huvudsakligen träbyggnader på stengrund. Utgrävningar som gjordes vid 1800-talets slut visar att bostäderna låg utefter östra muren och verkstäder åt väster.

I början av 1300-talet härskade hertig Erik på Ragnhildsholmen. Herig Erik var son till Magnus Ladulås och sonson till Birger Jarl. Erik fick borgen i gåva när han hjälpte kung Håkon IV Håkonsson av Norge att angripa sin egen bror Birger, som då var kung i Sverige. Eriks förbund med Norge befästes med trolovning mellan honom och Håkons dotter Ingeborg Håkansdotter. Det var en kaotisk tid, fylld med svek och oheliga allianser. År 1307 konspirerar Håkon, Birger och den dåvarande danska kungen Erik Menved och försökte återta borgen med våld, men misslyckades. Efter bara några veckor byter så de nordiska kungarna fot ännu en gång. Hertig Erik gifter sig 1313 med Ingeborg och börjar omgående lägga upp planer för ett eget västnordiskt rike, motsvarande ungefär dagens Västra Götaland. Men innan han hinner samla sina styrkor och knyta nya band, så fängslas han och brodern Valderman av Birger vid Nyköpings gästabud 1318 varpå båda lämnas att svälta ihjäl i fängelsetornet på Nyköpingshus.

Ragnhildsholmens historia varade inte mycket längre än i femtio år. Borgen ödelades av en eldsvåda, och stenen användes sedan till bygget av Bohus fästning, Bagahus, som började byggas 1308, längre ner efter älven där den delar sig. Från Bohus fästning regerade sedan Eriks änka Ingeborg. Sonen Magnus Eriksson, som var ett år när hertig Erik dog, hade nu utropats till kung, men var vid tillfället bara tre år. Hans maka blev sedan drottning Blanka.

Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter