Preservationist Books

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Preservationist Books är ett internetprojekt som startades i slutet av 2001. Projektet beskrivs som en "resurssida för böcker och skrifter av betydelse för etniskt bevarande" och tillhandahåller ett brett utbud av PDF-versioner av böcker och skrifter om rasforskning och etnopluralism.

Avsiktsförklaring (från hemsidan)

Det är kännetecknande för alla västerländska demokratier att den styrande makten försöker inskränka och avskaffa det fria ordet i frågor som är avgörande för rasligt och etniskt bevarande.

Att de lyckats så väl med att göra den etniskt förgörande mångkulturen till den enda acceptabla ideologin – den nya tidens statsreligion och det enda godkända tänkesättet – har inte så mycket berott på den intensiva och allomfattande mångkulturella/blandetniska propaganda som det mediala och politiska etablissemanget ständigt pumpar ut. Det har i mycket högre grad berott på avsaknaden av acceptabla etniskt bevarande alternativ, på det effektiva nedtystandet och undanhållandet av pro-nordliga alternativa föreställningar.

Som ett resultat av denna ensidiga likriktning och nedtystning har den blandetniska ideologins förkämpar med lätthet kunnat etablera tabun som ytterligare hämmat det intellektuella motståndet mot de mångkulturella förhållandena och gjort det ännu svårare att förklara och beskriva etniskt bevarande alternativ.

Detta är något som hämmat nationalister och pro-nordliga talesmän ända sedan den mångkulturella omvandlingen inleddes. Till och med interndiskussionen har varit inskränkt. Kunskap har saknats eller varit bristfällig, och i en omgivning utan nödvändiga baskunskaper har det varit extremt svårt för pro-nordliga förkämpar att propagera, agitera och vinna gehör. Preservationist-Books.com tillhandahåller och marknadsför den bästa och viktigaste litteraturen på området. Allt det vi erbjuder är gratis och erhålles över Internet genom några enkla musklick.

När vårt material blivit spritt i stor omfattning och allmänt känt, kommer svårigheterna att ta i den etniskt bevarande frågan att minska drastiskt. I vissa sammanhang kan det till och med bli svårt att inte ta i den, och diskussionen kommer att kunna föras ganska öppet och rakt på sak. När vi nått dit kommer de olika folkens (i synnerhet de nordliga folkens) räddning inte att te sig lika avlägsen.

Syftet med Preservationist-Books.com är att höja medvetenheten hos vår civilisations medborgare till den grad att frågan om etniskt bevarande tvingas upp på den offentliga politiska dagordningen och inte längre kan undertryckas och förnekas.

Externa länkar