Vivisektion

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Hund efter djurförsök
Apa som används i djurtester
CasaPound protesterar mot vivisektion

Vivisektion innebär experiment på levande djur, i motsats till dissektion där djuret redan är dött. Kallas även för djurförsök eller djurtester. Under 1930-talet i Tyskland var experimenterande på djur kriminaliserat, idag utförs det i många länder. I Sverige är det företagen AstraZeneca och Smittskyddsinstitutet som experimenterar på djur. Vanligtvis används vivisektion i framtagningen av mediciner, produkter eller vid annan forskning. Djur används ofta i ett första steg innan man experimenterar genom frivilliga studier hos människor.

Kritik mot vivisektion

Djurtester har mött hård kritik av motståndare världen över. Grupper i England har länge demonstrerat mot djurtestföretaget Huntingdon Life Sciences, en av kampanjerna mot dem kallas för Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC). Detta efter att man filmat inne i laboratorium där skötare närmast torterade djuren som hölls i burarna.[1] Apor sågades i utan bedövning, valpar hölls i nackskinnet och blev slagna med knytnävslag, djur utsattes för syra och blev upprepade gånger retade och terroriserade av de som jobbade där. Samma sorts brott mot djurskyddslagar har man funnit på andra laboratorium också.[2][3][4]

Vissa tester går ut på att se hur djur reagerar i olika situationer. Filmer finns som visar hur man stoppar ned schimpansungar i små trånga plasttuber, hur man kör ned långa slangar i apornas näsor och droppar syra i djurs ögon. År 2010 filmade man inne på ett laboratorium i England där skötarna rengjorde burar med frätande syra som de sprutade i hela buren trots att katter och hundvalpar var där inne, vilket orsakade stor smärta på djuren.[5]

Grupper som är emot djurtester är bland annat Svenska Motståndsrörelsen, Djurrättsalliansen, Djurens Rätt, Djurens Befrielsefront och i utlandet bland annat CasaPound, Autonomi Nazionalisti och PETA samt den olagliga organisationen Animal Liberation Front.

Referenser