Nya Tider

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Nya Tider

Nya Tider är en veckotidning som startades år 2012. Chefredaktör är Vávra Suk. Tidningen är partipolitiskt oberoende. Bland övriga skribenter finns Sanna Hill. Tidningen startades av tidigare medlemmar i Nationell Idags redaktion efter en konflikt.

I början av oktober 2013 beviljades tidningen presstöd. Nya Tider har uppvisat störst tillväxt av alla tidningar i Sverige under 2017.[1]

Bokmässan i Göteborg

Temat för 2016 års Bokmässa var "yttrandefrihet" men efter att Nya Tider utannonserat sin medverkan på Bokmässan så publicerades en artikel i Svensk Bokhandel som ställde kritiska frågor till Bokmässans ansvariga hur de kan tillåta att ett bokförlag och en nyhetstidning med presstöd att få ställa ut på Bokmässan.[2] Ett mediedrev från etablissemangsmedia följde, med uttryckligen eller underförstått, krav på att Nya Tider skulle utestängas från att närvara vid Bokmässan.[3] Kort därefter meddelade Bokmässans ansvariga Nya Tider att man bryter kontraktet och ställer in tidningens medverkan i årets mässa. Enligt kommunikationschefen Birgitta Jacobsson Ekblom beror beslutet på den publicitet som Nya Tiders medverkan fått och att man fått ”många samtal” från andra utställare och besökare.[4][5]

Till Svensk Bokhandel förnekar Bokmässans vd Maria Källsson att beslutet togs av kommersiella skäl och kommenterar att det var ett "kännas rätt i magen-beslut" och ingenting annat.[6] Fallet är ett i en lång rad av kontraktsbrott mot organisationer som anses obekväma av etablissemanget där man genom mediedrev sätter press på ansvariga för kommuner, organisationer eller företag att utestänga dessa från att medverka vid evenemang eller hyra möteslokaler. Nya Tider har dock på grund av presstödet finansiella resurser att driva en rättsprocess om detta. Efter att Nya Tider gått ut med att man ämnade så göra ändrade sig Bok & Bibliotek i Nordens VD Maria Källsson ännu en gång och kommenterar beslutet att åter tillåta Nya Tiders medverkan med att "Det finns många parametrar att ta hänsyn till men nu måste vi förhålla oss till den strikt juridiska i den här frågan". Nya Tider konstaterar att "Bokmässan har insett att ett kontraktsbrott skulle kosta mer än upprördhet från kulturvänstern" i detta fallet.[7]

Efter detta så beslutade Bokmässan att ett särskilt seminarium skulle hållas om Nya Tiders medverkan och vilka som får medverka på Bokmässan, om det är lämpligt att dra gränser för vilka som får vara med i det offentliga samtalet – var gränsen i så fall skall dras och med vilka argument detta skall göras. Ett antal representanter för etablerade medier och Expo var inbjudna men ingen representant för AlternaMedia eller Nya Tider.[8]

Inför Bokmässan 2017 så meddelade två vänster­tidningar att de skulle bojkotta bokmässan på grund av Nya Tiders deltagande[9] i ett försök att sätta press på arrangören att utestänga tidningen. Bonnierförlagen har enligt dess VD Håkan Rudels, även de inlett påtryckningar mot arrangörerna för att stoppa tidningen Nya tiders medverkan på Bokmässan.[10]

Janne Josefsson påpekade i debatt med Svante Björling att det är djupt beklagligt att han och hans författarkollegor som skapar sitt levebröd på yttrandefrihet vill bojkotta yttrandefriheten. Han tydliggjorde hyckleriet genom att i samma mening påminna om att även vänsterextremism finns representerad på Bokmässan, men att ingen verkar bry sig om att deras budskap inte alls harmoniserar med de demokratiska värderingarna som författarna påstår sig värna.[11]

I November 2017 meddelar Bokmässan att Nya tider nekas att ställa ut 2018 med motiveringen att Nya Tiders deltagande "tagit för mycket fokus från Bokmässans huvuduppgift".[12][13] Nya Tider meddelar i Augusti 2018 att man går in som huvudsponsor för en Alternativ Bokmässa i Göteborg som kommer att hållas samtidigt som den politiskt korrekta mässan den 29-30 september.[14]

Anmälan mot Sala Kommun

Nya Tider har försökt få ut offentliga handlingar från Sala kommun. Kommunanställda har dock vägrat lämna ut handlingarna vilket gjort att tidningen valt att driva ärendet till Kammarrätten. Samtidigt har en JO-anmälan och en polisanmälan om tjänstefel upprättats. Anledningen är att trots en tydlig lagstiftning har det blivit allt vanligare att myndigheter tvärvägrar eller helt låter bli att svara på begäran om offentliga handlingar från Nya Tider. "Det är något som blivit påtagligt det sista året, hur myndigheter allt oftare obstruerar när vi begär ut offentliga handlingar. Jag får de signalerna både från mina reportrar och från kollegor i branschen" kommenterar Vavra Suk, och fortsätter "Det är konstanta övertramp där handläggare, som inte sällan är politiskt aktiva, kräver att få veta våra reportrars identitet och varför reportern vill ha handlingarna. De kommer med svepande motiveringar och nästan aldrig med lagstöd... trots att vi ber om det och de är tvungna att tillhandahålla det". Suk poängterar att "rätten att ta del av offentliga handlingar är helt enkelt en rättighet som är mycket viktigare för oss i den nya median som inte nöjer oss med att vara anslagstavla. Det är därför inte en slump att regeringen föreslår en grundlagsändring som innebär att enskilda inte längre ska få ta del av offentliga handlingar, och att det förslaget inte resulterat i ramaskri bland regimvänliga journalister". "Än så länge gäller visserligen grundlagen, men vad hjälper det när myndigheter struntar i att följa den?" frågar Suk avslutningsvis.[15]

Sagt om tidningen

    Man bör även läsa Nya tider. Det är en liten tidning men kan innehålla viktigt material..Jan Myrdal[16]
    Vi har ju pratat med mässan länge om det här, senast förra veckan hade vi ett flera timmar långt möte med dem om detta, och vi har haft mängder med telefonsamtal med dem efter avslöjandet.– Håkan Rudels, Bonnierförlagens vd angående Nya Tiders närvaro på bokmässan[17]
    Det har under hela den här tiden funnits aktörer som velat tysta oss och vår rapportering eftersom den visar en bild av Sverige och världen som de till varje pris vill mörka. De vill ha Bokmässan som en egen lekstuga där alla ska tycka likadant. Det är tragiskt för samhället att dessa bakåtsträvare fått sin vilja igenom hos mässledningen.– Vávra Suk, Chefredaktör för Nya Tider angående tidningens närvaro på bokmässan[18]

Externa länkar

Referenser